Hjem
Aktuelt
BERGEN SUMMER RESEARCH SCHOOL

Sommerskolen tar ferie

Følelsene tok overhånd da studenter og forelesere tok avskjed fra hverandre sist fredag etter nok en vellykket Bergen Summer Research School.

Hovedinnhold

To uker med klassisk Bergenssommer – les: regn – ble ledsaget av en tåre i en og annen øyekrok da solen omsider tittet frem for å skape den perfekte rammen rundt avslutningen på Bergen Summer Research School (BSRS).

Årets tema for sommerskolen var ”Normer, verdier, språk og kultur”, og som de foregående tre somrene ble dette også i år satt i en global kontekst.

Tverrfaglig kaffepause

Om man skal tro studentene så var det faglig mest berikende på sommerskolen, at man hadde kunne delta i diskusjoner på tvers av faglige skillelinjer og selvsagt det å møte likesinnede unge forskere fra hele verden. På minussiden noterte studentene seg at det alltid var tomt for kaffe når de trengte det som mest. Eller som det het i sangen: ”Og om litt er kaffen klar”.

Ikke at fraværet av en kopp kaffe for mye stogget debattene synderlig. I hvert fall ikke om man skal tro tilbakemeldingene fra de fem gruppene, som presenterte sine erfaringer på rekke og rad under avslutningen i plenum i Auditorium 1 på Dragefjellet på fredag.

Klima med komplikasjoner

Peta Callaghan fra gruppen “Climate Change Narratives” fortalte at gruppen var glad for at klimaforsker Helge Drange hadde vært til stede under gruppens arbeid, for slik å korrigere feil og påpeke større sammenhenger innenfor de komplekse klimarelaterte spørsmålene som ble drøftet. Møtet mellom ulike fagdisipliner – som klimaforskning, lingvistikk og samfunnsfag – ble også trukket særlig frem.

Det å bygge broer for å skape dialog mellom vitenskapene og det allmenne publikum om spørsmål knyttet til klimaforskning, ble også fremhevet av gruppen som et annet høydepunkt. Deres eneste innvending var at gruppen var for sterkt fokusert på vestlige problemstillinger og at enda mer variasjon i synspunkter hadde vært ønskelig.

Modernitetstyranniet

Ifølge Ryan Burns hadde hans gruppe, “Emerging Normative Regimes”, drøftet seg gjennom komplekse moralske dilemmaer knyttet til modernitet, demokrati, individualitet og væpnet konflikt. Et spesielt søkelys var satt på verdisystemer i de fremvoksende stormaktene Kina og India.

Blant tingene gruppen hadde brukt mye tid på var å forstå mer av hvordan andre moralske regimer enn de vestlige euro-sentrerte fungerer. Selv om gruppen hadde måtte innrømme overfor seg selv at et vestlig syn på menneskerettigheter fortsatt dominerer globalt.

For gruppen på kurset “Fundamentals of Law in Globalisation” var konklusjonen at mange av prinsippene og verdiene som ligger til grunn for lovverk er rimelig likt på tvers av kulturskiller. Lovverket i de fleste land deler visse konsepter som man kan bygge videre på for å skape universelle ideer knyttet til humanisme i internasjonal rett, beretter Maciej Nyka, som hadde laget en underholdende presentasjon som vektla sommerskolens sosiale dimensjon og bergenske ramme i tillegg til å drøfte studentenes faglige utbytte.

Kampklare kjønnsforskere

I gruppen “Gender and Globalisation” var det så heftig debatt internt at de like godt sendte to av deltakerne på podiet for å ta felles ansvar for gruppens konklusjoner. Den mest verdifulle siden av BSRS hadde vært å få bredere innsikt innen kjønnsforskning, kunne Synne Dyvik og Joseph Rujumba berette. De hadde også satt stor pris på å være del av en feminist-drevet diskusjon.

For dem var BSRS også en fin plattform for fremtidig samarbeid med sine nye kolleger – og venner. Kurset hadde utvidet forskningshorisonten og gitt dem lyst til å bli mer handlingsorientert. Ved å stille flere kritiske spørsmål håpet de nå å kunne utfordre flere av de eksisterende paradigmer når det gjelder kjønnsrollemønster og –stereotyper.

Habab Idriss Ahmed oppsummerte arbeidet til den femte temagruppen, “Norms and Language”. De brukte mye av tiden til å diskutere utdøende språk og forholdet mellom flertalls- og mindretallsspråk. Også Ahmed pekte på styrken det hadde vært å diskutere komplekse problemstillinger på tvers av fagfelt. Noe som gav ny innsikt og samtidig gav nye impulser til egen forskning.

Professor Kjersti Fløttum ble hedret for sin innsats som initiativtaker til BSRS og fire år som leder for skolen. Hun kvitterte med å dele ut blomster til sine nærmeste medarbeidere, før det ble delt ut diplom til deltakerne på nok en vellykket Bergen Summer Research School.