Hjem
Aktuelt

Toppkarakterer for geofag

Flere forskergrupper ved Uni Bjerknessenteret kommer godt ut i den nasjonale evalueringen av geofag. Også grupper fra Geofysisk institutt og Institutt for geovitenskap får gode karakterer.

I løpet av 2011 har et internasjonalt ekspertpanel på oppdrag fra Norges Forskningsråd besøkt 25 forskningsmiljøer på universiteter, høyskoler og i instituttsektoren. Rapporten er nå klar, og viser at flere norske forskningsmiljøer er verdensledende.

De har rangert miljøene etter vitenskapelig kvalitet og produksjon; forskningsstrategi, organisasjon, infrastruktur og forskningssamarbeid; og industriell relevans, betydning for økonomi og samfunn.

I evalueringen av Uni Bjerknessenteret får to av forskergruppene 5, noe som er høyeste karakter. En av forskergruppene får 4-5, mens den fjerde får karakteren 4. Eystein Jansen, leder for Bjerknessenteret, er svært fornøyd.

– Det er flott at evalueringskomiteen ser kvalitetene til fagmiljøene her, sier han.

Jansen påpeker at også forskningsgrupper som ikke har holdt på så lenge, får gode skussmål i evalueringen:

– Vi har en nyopprettet gruppe som jobber med klimascenarier og regionale klimaendringer. De får nest høyeste karakter selv om de bare har holdt på noen få år, sier Jansen.

Flere fornøyde

Evalueringen har også tatt for seg flere forskningsmiljø på Universitetet i Bergen. Gunn Mangerud, leder for Institutt for geovitenskap, sier i en pressemelding at hun er fornøyd med evalueringen.

– Vi er særskilt tilfredse med at samtlige forskningsgrupper ved instituttet har fått så god evaluering fra den internasjonale komiteen, sier hun.

Leder for Geofysisk institutt, Nils Gunnar Kvamstø, kommenterer i samme pressemelding at det er hyggelig å få en bekreftelse på at instituttet er på rett vei.

– Anbefalingene er nyttige og peker på strukturelle grep som kan gjøres for å gjøre forskningsgruppene mer synlige og for å håndtere finansiering av avansert måleutstyr, sier han.

SFF-status skaper kvalitet

Både Gunn Mangerud og Eystein Jansen trekker frem viktigheten av statusen som Senter for fremragende forskning (SFF) når kvaliteten skal måles.

– Det tar tid å bygge opp kvalitetsforskning, og et komplekst og tverrfaglig felt som klimaforskning krever store ressurser over lang tid for å etablere seg på den internasjonale forskningsfronten, sier Jansen.

Han legger til at SFF-støtten bare utgjør 20 prosent av driftsbudsjettet, men at Bjerknessenteret ikke ville greid å skape den store bredden av prosjekter de har i dag uten den.

– SFF-statusen har gitt oss langsiktige midler til å bygge opp et ledende fagmiljø. Midlene har gjort oss mer synlige ved at vi kan arrangere møter og bygge internasjonale nettver, og dermed ønsker flere yngre forskere komme hit for postdok-opphold, sier han.

Komplisert organisering

Forskjellen mellom Bjerknessenteret med og uten prefikset ”Uni” kan være forvirrende, men her er et forsøk på en oppklaring:

Bjerknessenteret er et samarbeid mellom UiB, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Uni Research. Uni Research ble på sin side startet i 2000 for å håndtere UiB sine eksternfinansierte prosjekter, og det er altså denne delen av Bjerknessenteret som er evaluert under navnet Uni Bjerknessenteret. 

– Vi må få en enklere organisering av klimaforskningen i Bergen. Den er veldig komplisert og rotete, og det sier evalueringen også, medgir Jansen.

Bjerknessenteret hviler ikke på laurbærene etter den gode evalueringen. Senterets status som SFF går ut i 2012, og planen er å videreføre senteret som et tverrfaglig forskningsmiljø.

 

Slik ble karakterene (skala 1-5):

 •  Uni Bjerknessenteret

Fortidsklima                                                           5

Klimavariabilitet og dynamikk                              4-5

Karbonkretsløp og biogeokjemiske sykler           5

Globale og regionale klimaframskrivninger         4        

 • Institutt for geovitenskap:

Kvartærgeologi og fortidsklima                             4/5

Maringeologi og geofysikk                                     4

Geobiologi                                                                4/5

Petroleumsgeofag                                                   3-4

Geodynamikk                                                                      3-4

 • Geofysisk institutt:                      

Meteorologi                                                             3-4

Klimadynamikk                                                       4

Dynamisk og storskala oseanografi                      3-4

Kyst og småskala oseanografi                               3

Kjemisk oseanografi                                                           4-5

Evalueringskomiteen består av:

 • Marjorie Wilson, University of Leeds, England (komiteens leder)
 • Peter Haynes, University of Cambridge, England
 • Michael Kendall, University of Bristol, England
 • Johan Kleman, Stockholm University, Sweden
 • Monika Rhein, University of Bremen, Germany
 • François Roure, Institut Français du Petrole, France
 • Ellen Thomas, Yale University, USA
 • Ezio Todini, University of Bologna

Et av de viktigste formålene med evalueringen har vært å få en tilbakemelding om kvaliteten på norsk geofaglig forskning i et internasjonalt perspektiv, men også å få råd om hvordan forskningen skal gå samfunnsutfordringer i møte. Les mer på forskningsrådets hjemmesider.