Hjem
Aktuelt
HOLBERGPRISEN

Holbergprisen til Latour

Den franske sosiologen og antropologen Bruno Latour mottar Holbergprisen 2013. NHH-forsker Ingvild Almås får Nils Klim-prisen.

Bruno Latour mottar Holbergprisen 2013, samme år som prisen fyller 10 år.
Bruno Latour mottar Holbergprisen 2013, samme år som prisen fyller 10 år.
Foto/ill.:
Manuel Braun/Holbergprisen

Hovedinnhold

Årets vinner av Holbergs internasjonale minnepris er den franske tenkeren professor Bruno Latour ved Sciences Po, Paris. Latour er beskrevet av Holbergprisens fagkomite som en kreativ, humoristisk og uforutsigbar forsker.

– Det var etter at jeg leste Latour at jeg gikk fra å være realfagforsker til å forske på realfag, sier professor Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori.

Pionér

Strand, som opprinnelig har bakgrunn fra realfag, forteller at Latour var en av de første som gikk inn i de vitenskapelige laboratoriene og forsket antropologisk på ”stammen” av vitenskapsfolk. Han la grunnlaget for tusenvis av lignende studier i etterkant.

– Latour er en av de store pionerne innen vitenskaps- og teknologistudier, en hurtigvoksende retning innen samfunnsfagene og humaniora. Prisen er velfortjent, sier Strand.

Enkle forestillinger

Latour har også rettet søkelyset mot hva det er å være et moderne europeisk menneske. Hans empiriske studier har vist at vi har alt for enkle forestillinger om hva det vil si å være et slik menneske. Vi har en tendens til å tenke i forenklede motsetninger som natur-samfunn, subjekt-objekt og så videre.

– Vi står overfor miljø- og klimautfordringer, og Europa er i ferd med å miste sin posisjon i verden. Å forstå hvem vi er, er kanskje viktigere enn noen gang, sier Strand.

Ledende ung forsker

Førsteamanuensis Ingvild Almås er norsk økonom som har etablert seg som en ledende forsker internasjonalt. Hun jobber ved Norges Handelshøyskole (NHH). Almås forsker på måling av ulikhet i inntekt og hva som forstås som rettferdighet til disse ulikhetene.

Doktorgraden hennes ”Essays in Economic Inequality” (2008) førte til stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Ent av essayene ble publisert i det verdensledende tidsskriftet American Economics Review.

Tegn på kvalitet

Kollega og venn professor Kjetil Bjorvatn synes det er gledelig personlig, for Institutt for samfunnsøkonomi og for NHH at Almås får Nils Klim-prisen.

– Hun har som ung forsker publisert i de aller beste tidsskriftene internasjonalt. Det er det i det hele tatt få norske forsker som gjør. Å nå opp i den knallharde konkurransen er et tydelig tegn på kvalitet, sier Bjorvatn.

I tillegg til å ha et bredt forskningsfelt og publisere artikler i ledende vitenskapelige tidsskrift, er Almås en aktiv stemme i samfunnsdebatten.

UiB-rektor og styreleder i Holbergprisen, Sigmund Grønmo, kunngjorde Holbergprisen og Nils Klim-prisen, onsdag klokken 12. Kunngjøringen skjedde på Tegelverket i Kvarteret under et arrangement i samarbeid med Studentersamfunnet.

Prisvinnerne vil motta prisene ved en seremoni i Håkonshallen 5. juni 2013.

Se alt om prisvinnerne her.