Hjem
Aktuelt
Innovasjon

Innovasjonspris til UiB-forsker

Professor James Lorens ved Institutt for biomedisin har utviklet teknologi som viser hvordan biologisk aktive naturstoffer kan utvikles til nye legemidler.

Forskergruppen ved Institutt for biomedisin.
Forskergruppen ved Institutt for biomedisin.
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Det er Bergen Teknologioverføring (BTO) og Sparebanken Vest som står bak innovasjonsprisen som ble delt ut av nærings- og handelsminister Trond Giske under Grow-konferansen i Bergen onsdag. Prisvinneren selv oppholder seg i USA, så det var instituttleder Rolf Reed som hadde den glede å motta prisen på vegne av Lorens.

– Denne prisen er til stor inspirasjon for Instituttet. Jim har studert og tatt doktorgraden sin i Bergen, deretter oppholdt han seg i USA noen år. Han har kombinert akademisk kompetanse med forretningskunnskap, sier Reed.

Han legger til at dette er solid grunnforskning som kan tas videre.

– Send penger vestover, så skal vi sørge for flere festlige anledninger, sa Reed til Trond Giske på scenen.

Internasjonalt potensial

– Bergen har et sterkt og internasjonalt anerkjent akademia, sa Henning Nordgulen, direktør for Sparebanken Vests bedriftsmarked, da han sammen med Trond Giske delte ut prisen på 100.000 kroner.

Stipendet skal gå til å utvikle prosjektet kommersielt. Det at prosjektet har et internasjonalt kommersielt potensial er noe juryen har lagt vekt på, sammen med at prisen skal gjøre en forskjell.

Juryen pekte også på at vinnerprosjektet til Lorens har en godt beskrevet forretningsmodell, som gjør at juryen har stor tro på at prosjektet kan nå et stort internasjonalt marked.

Kultur for innovasjon

Noen detaljer om vinnerbidraget kan ikke røpes av forretningsmessige hensyn, men juryen sier følgende om vinnerbidraget til Lorens:

Metoden anvender genetiske prinsipper for å finne virkningsmekanismen til biologisk aktive naturstoffer på kreftceller. Dette er et viktig ledd i utvikling av nye medisiner. I dag er dette en tidskrevende prosess. Den nye teknologien vil kunne bidra til raskere utvikling av nye kreftmedisiner og til å styrke den nasjonale innsatsen i arbeidet med marin bioprospektering.  Med naturstoffer menes organiske molekyler isolert fra mikroorganismer, planter osv. som påvirker biologiske prosesser. Kjente eksempler er antibiotika og mange kreftmedisiner. 

Prisen er en anerkjennelse av kulturen for innovasjon som finnes ved Institutt for biomedisin, og prisen er også ment å fungere som en oppfordring til miljøet rundt Lorens om å fortsette det viktige arbeidet de gjør.

Lorens selv har omfattende internasjonal forskningserfaring, er visepresident for forretningsutvikling i BerGenBio, og er oppfinner av mer enn 25 patenter.

Kunnskapsbasert næringsliv

- Forskerne i Bergen er en unik kilde til innovasjon og utvikling av nytt kunnskapsbasert næringsliv, sier Nordgulen i Sparebanken Vest.

Det er andre gang en slik stipendkonkurranse avvikles. I fjor ble det delt ut hele fire stipender på 100.000 kroner hver, og alle gikk til UiB-forskere. Begge organisasjonene bak stipendene mener fjorårets utdelinger har hatt en utløsende effekt på prosjektenes kommersielle fremdrift, og på å komme raskt i dialog med næringslivet.

- Alle snakker om hvor viktig nyskaping og innovasjon er. Samarbeidet med Sparebanken Vest er med på å skape oppmerksomhet om at de fantastiske forskerne vi har er viktige bidragsytere for fremtidig vekst også i egen region, sier daglig leder i BTO Anders Haugland.

Det meldes om god oppslutning om årets konkurranse, og det kom inn ideer fra forskere fra alle de fire største forskningsinstitusjonene i Bergen: UiB, Haukeland Universitetssykehus, Havforskningsinstituttet og Høyskolen i Bergen.

Enorme muligheter

Trond Giske brukte anledningen på Grow-konferansen til å minne om at kunnskapssamfunnet er i kraftig endring. Mengden kunnskap øker enormt, og tverrfaglige koblinger skaper en enorm mulighet for innovasjon, pekte han på.

Handels- og næringsministeren sa også at nettopp evnen til å benytte seg av andres kunnskap blir viktigere nå som kunnskapen i mindre grad blir geografisk betinget.

– Mark Zuckerberg oppfant ikke internett, og han oppfant ikke sosiale medier eller teknologi til å legge ut bilder på nettet. Men han utviklet et unikt produkt med Facebook, sa Giske før han delte ut innovasjonsprisen.

Under Christiekonferansen holder James Lorens foredrag med tittelen Grunnforskning som fundament for nyskaping og kommersialisering - muligheter og utfordringer.

Vi har dessverre ikke lykkes i å komme i kontakt med James Lorens i USA.