Hjem
Aktuelt
Fra universitetsledelsen

Krisen i Japan

- Vi oppfordrer våre studenter og ansatte til å forlate Japan, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Sigmund Grønmo.

Hovedinnhold

Oppdatert 18. mars 2011.

Utenriksdepartementet har utstedt et generelt reiseråd i forhold til Japan. De fraråder alle norske borgere å reise til Japan og å oppholde seg i Japan.

Alle de fem utvekslingsstudentene fra UiB som oppholdt seg i Japan under jordskjelvet og tsunamien har det bra. De har alle fått tilbud om økonomisk hjelp fra UiB for å komme seg hjem til Norge.  Studieadministrativ avdeling er i daglig kontakt med studentene, som kontinuerlig vurderer om det er aktuelt å reise hjem.

UiBs samarbeidsuniversiteter i Japan har egentlig semesterstart 1. april, men utsetter starten til midten eller slutten av måneden.

Stopper utveksling

 - UiB stopper all utveksling til Japan med umiddelbar virkning, sier Grønmo. Rektor understreker at UiB vil dekke hjemreise til Norge for disse studentene dersom det er behov for det. Han oppfordrer studentene til å organisere hjemreisen i nær dialog med ambassaden.

 UiB har i tillegg 13 utvekslingsstudenter som etter planen skulle reise til Japan i disse dager.

De har alle fått informasjon fra UiB om at de ikke kan reise på utveksling til Japan. UiB vil få på plass alternative studieløsninger for dem.

- Vi vurderer studieopplegg ved UiB eventuelt utveksling til andre steder. Det kan også vurderes utsettelse av utvekslingsopphold, påpeker Grønmo.

Møtte japanske studenter

Denne uken avholdt Utdanningsadministrativ avdeling et møte med de sytten japanske studentene som studere ved UiB. Der fikk de overbrakt hilsener fra ledelsen og informasjon fra den japanske ambassaden.

- Studentene ønsker å fortsette sine studier ved UiB som planlagt, men det er selvsagt svært vanskelig å oppholde seg så langt borte fra hjemlandet nå, sier Zachariadis.

En ansatt fra UiB oppholdt seg i Japan da jordskjelvet inntraff. Vedkommende har reist fra landet i god behold, og befinner seg fredag ettermiddag i London.

Rektor Sigmund Grønmo understreker at UiB er i jevn dialog med Utenriksdepartementet om situasjonen i Japan.

Kontakt:
For pressehenvendelser: rektor Sigmund Grønmo tlf + 47 957 70 068

For informasjon til studenter: kontorsjef Eli Ertresvaag Zachariadis,
tlf. + 47 404 80 502

For informasjon til ansatte: avdelingsdirektør Line Rye, tlf. + 47 406 24 411

Les ellers Utenriksdepartementets informasjon om situasjonen i Japan: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2011/tsunami_japan.html?id=635599