Hjem
Aktuelt

Gode skussmål fra Forskningsrådet

Forskningsrådet har evaluert norsk forskning innen medisin, helsefag og biologi. Undersøkelsen viser at flere forskningsgrupper på UiB er internasjonalt ledende.

I løpet av 2011 har over seksti internasjonale fageksperter gått norsk biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning i sømmene. Nærmere 400 forskningsgrupper har blitt evaluert i det som er den største fagevalueringen i Forskningsrådets regi noensinne.

Resultatet er nå presentert i syv delrapporter og en overordnet rapport.

Internasjonalt ledende

De to forskningsmiljøene som utgjør Senter for internasjonal helse blir begge ansett i evalueringen til å være ”excellent”. Dette betyr at de er internasjonalt ledende innen forskning på feltet, samtidig som forskningen de gjør vekker internasjonal interesse og blir publisert i ledende tidsskrifter. Samtidig må forskningsproduktiviteten være høy.

Også på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får flere forskergrupper karakteren ”Very good/excellent”.

Potensiale i samarbeid

– Jeg merker meg at mange av våre miljø har fått svært god evaluering. Det bekrefter mye av det vi selv har sett, sier dekan Nina Langeland ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Hun er sitert i en artikkel på fakultetets hjemmesider.

I rapportene kommer det frem at mye av forskningen som skjer ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er av høy kvalitet. Langeland selv sier det ligger et stort potensiale i å samarbeide med helseforetak på tvers av instituttene.

Vil gi føringer

Evalueringen er utført av syv paneler, som har hatt ansvar for hvert sitt fagområde.

– Det er lagt ned et imponerende arbeid i å kartlegge dagens situasjon og gi konkrete anbefalinger for å styrke forskningen og om hvordan forskningen bør organiseres. Disse anbefalingene bør utvilsomt gi føringer for forskningspolitikken i årene som kommer, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådets divisjon for vitenskap, i en pressemelding.

Forskningsrådet vil i løpet av januar/februar 2012 arrangere et møte med ledelsen for de evaluerte institusjonene og gjennomgå funn og anbefalinger i rapporten.