Hjem
Aktuelt

Dyptpløyende dannelseskonferanse

UiBs gavekonferanse til Universitetet i Oslo tok opp de store spørsmål om hva et universitet skal være.

- Vi må ta tilbake verdien av danningen, og forståelsen av at universitetet skal være så mye mer enn en yrkesutdanningsinstitusjon, slo rektor Sigmund Grønmo fast under Dannelseskonferansen 2011 tirsdag denne uken. Konferansen var UiBs gave til Universitetet i Oslo sitt 200-årsjubileum, og på Blindern var kritisk tenkning og refleksjon sentrale stikkord i debatten, melder Uniforum.

Kompleks verden

Hovedinnleder var den argentinske forskeren Silvio Funtowicz, som spurte tilhørerne om universitetet er forberedt på å endre seg i møte med nye tider.  Funtowicz hevdet at universitetene må utfordre vitenskapelige dogmer og fostre kritisk tenkning, skriver På Høyden.

– Universitetene må legge grunnen for en kritisk tenkning som er i stand til å ta innover seg tvil og usikkerhet. Vi må godta at verden er kompleks og ikke forenkle den og si at vi har løst problemet en gang for alle, sa Funtowicz.

Han oppfordret institusjonene til å lære studentene å tenke selv og løse problemer som de ikke finner svar på i etablerte lærebøker.

- Må være ydmyke

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, fulgte opp innlegget med å snakke om balansen mellom kunnskap og usikkerhet.

- Jeg tolker innledningen vi hørte som at universitetene må være ydmyke. Hos oss har vi for tiden en diskusjon gående om hvordan man best kan balansere kunnskap og usikkerhet. Politikere er ikke interesserte i usikkerhet, de vil ha klare svar, og mange utenfor universitetet er interesserte i å gi de det. Oppgaven vår er å si ifra om at et faktum er et faktum mye sjeldnere enn mange tror.

Ikke målbar

UiB har allerede opprettet dannelse som eget studieemne, og rektor Grønmo poengterte at selv om danningen er vanskelig målbar, må universitetene selv ta ansvar for den.

- I et system med stadig mer fokus på kvantifiserbare indikatorer, forsvinner ofte danningen fordi den ikke kan måles. Om vi ønsker oss en utvikling vekk fra den rådende og stadig mer byråkratiserende tankegangen om universitetet, da må vi selv ta ansvaret for det, sa Grønmo.

Konferansen fortsatte utover tirsdagen med flere innlegg og debatter, en workshop og også en boklansering av Gorana Ognjenovic og Bernt Hagtvets "Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon, Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning".