Hjem
Aktuelt
Utdanning

Blant Norges beste utdanninger

Institutt for biologi er i finalen til å bli Senter for fremragende utdanning (SFU). – Det er en fjær i hatten til fagmiljøet og til universitetet sier Oddrun Samdal, viserektor for UiB.

Hånd som skriver biologiske uttrykk på tavle
Institutt for biologi tilbyr i dag et fremragende undervisningsopplegg for studentene mener NOKUT. Dersom de får status som Senter for fremragende utdanning vil undervisningen bli enda bedre.

Hovedinnhold

Det er bare miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, som vurderes til å bli SFU. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som gjør denne vurdering.

Les mer om SFU-ordningen på NOKUT sine sider.

Av totalt 24 søknader er derfor Institutt for biologi blant de åtte finalistene. Tre SFUer skal opprettes innen utgangen av året. Dersom søknaden fra Institutt for biologi vinner frem vil «Centre for Excellence in Biology Education» blir opprettet med tre millioner i årlig støtte fra NOKUT de neste fem årene. Senteret vil være et samarbeid mellom Institutt for biologi og program for universitetspedagogikk ved UiB, Universitetssenteret på Svalbard og Havforskningsinstituttet.

- Senteret skal først og fremst sørge for et bedre og mer variert undervisningsopplegg for biologistudentene på bachelor – og masternivå, sier viserektor Samdal.

Ifølge NOKUT vil sentret også ha følgende oppdrag:  

  • De skal tilby fremragende forsknings – og utviklingsbasert (FoU) utdanning.
  • De skal utvikle innovative måter å arbeide med FoU-basert utdanning.
  • De skal bidra til utvikling og spredning av kunnskap om utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring.