Hjem
Aktuelt
Politikerdebatt

Høy temperatur på politikerdebatt

Bør forskning og utdanning være styrt av næringslivet? Rødt og Sosialistisk Venstreparti sier et klart nei. Tja mener de andre partiene.

Politikere fra ni politiske parti debatterte utdanning og forskning på UiB 21.august.
Foto/ill.:
Solrun Dregelid

Politikere fra ni parti stilte til debatt om høyere utdanning og forskning på Universitetet i Bergen onsdag 21.august. Lenge dreide debatten seg om hvor mange studentboliger som skal bygges, men da debattleder Kari Birkeland stilte spørsmål om markedskreftene burde styre hva universitetene forsker på, skjøt debatten fart.

 -  Markedskreftene vrir forskningen og studier mot olje og gass. Dette er en truende retning. Det er nødvendig å gjøre studentene og forskerne fri fra disse kreftene!, tordnet Torstein Dahle (R).

  - Det er feil å tro at bredden står i veien for kvalitet. Skal bli droppe å drive med biologi fordi det er middelmådig fagfelt? Plutselig blir det kjempeviktig. Det er vanskelig å forutsi hva vi trenger om flere år. Vi mener løsningen er å styrke grunnbevilgningene til universitetet. Spissingen Høyre har i sitt program vil gå på bekostning av bredden supplerte Gina Barstad (SV)

- Kan ikke bli gode på alt 

Det mener Henning Warloe (H) er feil.

 - Universitetene kan spisse noen forskningssatsinger uten å gi opp å være et breddeuniversitet. Vi kan ikke bli gode på alt. Spisskompetanse kan etter hvert transformeres til andre næringer når vi trenger det, sa Warloe.


Ap enig med Høyre, uenig med SV
 
Også Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sa imot sin regjeringskollega i SV, og skrev heller under på Høyres budskap.

 -  Det er viktig at vi satser på det som er fremtidsrettet og det næringslivet etterspør. Det er ingen motsetning i å bli verdensledende innenfor noen områder og det å stimulere til bredde, sa Strøm-Erichsen.

 Høyre klapp på skulderen fra Aarebrot
 
Warloe la til at den største forskningsinnsatsen må gjøres i det private næringslivet.

 – Mens det offentlig nesten oppfyller sin forskningsinnsats på en prosent av BNP, er forskningen i privat næringsliv altfor lav.  Vi må få til en tredobling av denne type forskning i fremtiden. Det offentlige må først og fremst legge til rette for å friste næringslivet til å forske mer, sa Warloe.

 Og for det poenget fikk han klapp på skulderen fra Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han fikk den umulige oppgaven å oppsummere debatten.

 -  Det er en skandale hvor lite norsk næringsliv investerer i forskning. Dette er et viktig poeng i valgkampen, sa Aarebrot.