Hjem
Aktuelt

Møt Ola Borten Moe

Olje - og energiministeren kommer til UiB for å prate om teknologi og våre fremtidige energiutfordringer.

Olje - og energiminister, Ola Borten Moe, kommer til å snakke om teknologi og våre fremtidige utfordringer innen energi på UiB den 4.september.
Foto/ill.:
Berit Roald / Scanpix

Hovedinnhold

Olje-og energiminister Ola Borten Moe vil holde foredrag ved Universitetet i Bergen. Statsråden kommer til å snakke om teknologi og våre fremtidige utfordringer innen energi: Om energinasjonen Norge – både på fossile kilder og fornybar.

Mye av oppmerksomheten i media handler om olje- og gassnasjonen Norge. Statsråden mener derfor det er viktig å vektlegge at vi også er i verdenstoppen på fornybar energiproduksjon.

Han kommer videre til å snakke om energisituasjonen globalt, og behovet for å løfte blikket i denne diskusjonen. Vi står over flere parallelle utfordringer - fattigdomsutfordringen, energi og klima. Er det for eksempel en nær sammenheng mellom tilgang på energi og økonomisk utvikling?  

Videre vil ministeren komme med en direkte henvendelse til studentene. "For å løse framtidens energiutfordringer, og for at Norge som energinasjon fortsatt skal være i verdenstoppen på dette området, er det nødvendig med satsning på forskning. Teknologistudentene vil derfor spille en nøkkelrolle i framtiden, " mener Ola Borten Moe.


Rektor Dag Rune Olsen vil ønske velkommen og introdusere statsråden. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til statsråden.