Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYREMØTE

Fornøyd med fadderuken

Større vekt på faglige aktiviteter, kurs for fadderne og en tettere kobling til studiet og fagmiljøene enn før, har styrket studentmottaket 2013.

Glade nye studenter omkranser en fadder fra HF-fakultetet ved UiB
Vellykket fadderuke: Årets studentmottak har fungert svært godt takket være gode nye tiltak.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Det er studentene ved fakultetene som arrangerer fadderuken, gjennom de valgte fadderstyrene og den fadderansvarlige. Totalt har 1050 faddere fordelt ved alle fakultet bidratt til å gjøre årets fadderuke til en suksess.

Med bakgrunn i stor oppmerksomhet om studentens alkoholforbruk og opptreden i bybildet, ble det i år iverksatt en rekke nye tiltak i fadderuken. Blant annet har det vært lagt større vekt på faglige aktiviteter og en tettere kobling til studiet og fagmiljøene enn før.

Det ble også satt av en pott på 500 000 kroner til fordeling etter søknad fra studentorganisasjoner og fadderstyrer, der særlig arrangement med faglig, kulturell, frilufts- eller sportslig profil gis støtte. I år gikk pengene til innsamlingsaksjoner, debattmøter, filmvisninger og idrettsdager. I tillegg ble Kvarteret gitt en stor del av potten for å kunne tilby kulturarrangementer.

Se video fra fadderuken her.

 

Gode resultater

Det ble også utarbeidet et eget kursopplegg for sertifisering av faddere. Kurset hadde tema som førstehjelp, beredskap og sikkerhet, mediekontakt og rusforebygging på blokken. Les mer om kurset her.

En oppsummering av årets studiestart, som ble lagt frem for Universitetsstyret 29.8.13, konkluderer med at de nye tiltakene har gitt gode resultater. Det rapporteres at fadderstyrene ved alle fakultet har samarbeidet godt. Sammen tok de blant annet initiativ til en faddervaktordning med faddervakt på nattestid og tilbud om støtte til medstudenter som har ønsket det. Også samarbeidet mellom Studentsamskipnaden i Bergen og de fadderansvarlige ved utdanningsinstitusjonene om ”Lykkepromilleprosjektet” har fungert godt.


Tiltakene tas videre

”Det har vært et stort engasjement blant alle fadderledere, faddere og studentorganisasjoner for å gjennomføre fadderuken på en best mulig måte, og faddervaktordningen i regi av studentene har vært et særlig positivt tiltak. Rektoratet ved UiB deltok som faddervakter i løpet av uken. Ordningen ble en stor suksess, og har hatt stor oppmerksomhet og fått positiv omtale i media”, skriver universitetsdirektøren i sin kommentar til saken.

Det legges derfor opp til å oppsummere erfaringene mer systematisk og ta disse med videre i planleggingen av neste års studentmottak. Universitetsstyret tok oppsummeringen til orientering og vedtok at det faglige samarbeidet særlig skal vektlegges og at kurstilbudet for fadderne skal videreutvikles for neste år.

 

Les mer om saken i sakspapirene.

 

Se hele sakslisten for Universitetsstyremøtet her.