Hjem
Aktuelt
INTERNASJONAL HELSE

Rune Nilsen får Søren Falchs seniorpris

En viktig årsak er professorens rolle i etableringen og utviklingen av Senter for internasjonal helse. Selv er han mest stolt av at han har fått til en tverrfaglig doktortittel i Norge og i Europa.

Professor Rune Nilsen mottok Søren Falch-pris og lovprisende ord fra prodekan Robert Bjerknes ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Overrekkelsen foregikk på rektor, Dag Rune Olsens kontor. - Kunnskap har mest nytte når den deles raust. Du har stått for den tradisjonen, sa rektoren etter overrekkelsen.
Foto/ill.:
Ida Bergstrøm

Fredag formiddag 30.08 mottok professor Rune Nilsen Søren Falchs seniorpris på rektors kontor. Nilsen har utdanning som tannlege og ble senere patolog. Han tok sin doktorgrad med utgangspunkt i det immunologiske forskningsmiljøet rundt Gades institutt.

-  Det er grunn til å trekke fram Rune Nilsens lederegenskaper, hans evner som miljøskaper og hans evne til strategisk tenkning for å få Senter for internasjonal helse til å fremstå som en enhet som blir lagt merke til og lyttet til både nasjonalt og internasjonalt, sier Nina Langeland, dekan for det Medisinsk-odontologiske fakultet og styreleder for fondet som deler ut prisen.

De fleste av forskerne ved Senter for internasjonal helse er i dag med i Senter for fremragende forskning.

Mest stolt av tverrfaglig doktortittel

Søren Falchs seniorpris er på 250 000 kroner. Fondet som deler ut prisen legger særlig vekt på arbeider som er av stor vitenskapelig eller sosial betydning.

I tillegg til sitt arbeid med Senter for internasjonal helse var Nilsen prorektor ved UiB i perioden 2001 – 2005. Ifølge juryen bidro han i denne perioden til “ å harmonisere og strukturere doktorgradsløpene både ved UiB og i nasjonale og internasjonale utvalg”.

- Hvis jeg skal trekke frem noe selv, er det arbeidet med doktorgradene jeg er mest stolt av. Tidligere var doktorgradene tett knyttet opp til hvert enkelt institutt. Jeg fikk til en doktorgradstenkning som er institusjonell og tverrfaglig. På den måten har vi gått fra et individfokus på forskning til dyktige forskere i forskningsgrupper, sier Nilsen.

Les sak om fjorårets doktorer ved UiB her.

Det er altså Nilsens fortjeneste at doktorene i dag får den generelle tittelen «doktor ved UiB» og ikke «doktor ved et institutt ved UiB». Nilsens arbeid med doktorgradene ble til nasjonale retningslinjer, som igjen ble til europeiske.

Kunnskap oppnås på tvers av fag

I dag har professoren to års forskningspermisjon ved Høgskolen i Telemark hvor han ikke overaskende jobber med utviklingen av et tverrfaglig doktorgradsprogram i miljø, økologi og klima.

- Det er sammen, på tvers av fakultetene, at vi oppnår den beste kunnskapen. Det er også Senter for internasjonal helse et bevis på. Der jobber både tannleger, sykepleiere, leger og samfunnsvitere sammen for å oppnå det samme målet, sier professoren.