Hjem
Aktuelt
Arkeologi og istid

Siste istid - har funnet svar på hvordan breene vokste

Nedbør gjorde at breene vokste under siste istid. Nå gir UiB-forskning svar på hvor nedbøren kom fra. Resultatene kan bidra til å forutse neste istid.

Venstre bilde fra bunn til topp: 1) Endringer i atmosfærisk – og havtemperatur i Vest-Europa og Biscayabukten. 2) Endringer i is-volumet. 3) Endringer i atmosfærisk temperatur på Grønland. De blåe stripene viser kjølende faster i Vest-Europa og varming av vann i Biscayabukten. Høyre bilde: Modellen prøver å forklare tilstedeværelsen av varmt vann i Biscayabukta i tidsperioden der atmosfæren ble kjøligere før istiden. De røde symbolene viser varmt overflatevann, mens blåe symboler viser kalt overflatevann.
Foto/ill.:
Illustrasjon: María-Fernanda Sánchez-Goñi

Den siste istiden varte fra rundt 80 000 - 70 000 til for rundt 10 000 år siden. For at denne, og tidligere istider kunne finne sted, måtte isbreene øke i volum. Nedbør var avgjørende for at dette skulle skje. Til nå har det vært et åpent spørsmål hvor og hvordan denne nedbøren ble dannet i et ellers kaldt og tørt klima.

Nedbøren formet i Biscayabukten

Nå har et forskerteam, hvor UiB-professor Francesco D´Errico ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap har deltatt, funnet svaret. Funnene ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Geoscience.

- Vi har funnet ut at for rundt 80 000 – 70 000 år siden, altså like før den siste istiden, så samlet varmt vann fra Golfstrømmen seg i Biscayabukten. Den sterke kontrasten i temperatur mellom det varme vannet fra bukten og det kalde europeiske kontinentet, førte til høy luftfuktighet. Denne fuktige luften ble så transportert nordover før den dalte ned på isbreene i form av snø, sier D´Errico.

 Resultatene er enda en brikke i puslespillet til ERC-prosjektet, TRACSYMBOLS. TRACSYMBOLS har som mål å finne ut om og hvordan klimaet påvirket kulturell innovasjon fra 160 000 til 25 000 år siden.

 Hvorfor er funnene deres viktige?

- De forklarer et avgjørende klimatisk fenomen som har formet klimaet på jorden de siste millioner år. Våre resultater kan brukes til å overvåke, og til en viss grad forutse, når neste istid vil komme, sier D´Errico.  

 Hvordan kom dere frem til resultatene?

- Vi har kombinert studiene av encellede mikroskjell (poredyr) og pollen som vi har hentet opp fra borekjerner i havbunnen like utenfor Bordeaux og nord Spania. Mikroskjellene indikerer havtemperaturen for 70 000 – 80 000 år siden mens pollenet sier noe om vegetasjonen og klimaet i denne perioden, sier D´Errico.