Hjem
Aktuelt
Kreftbehandling

Haukeland får nytt strålesenter

Haukeland universitetssykehus får regionalt senter for partikkelterapi mot kreft. – Dette er et riktig steg mot et nasjonalt stråleanlegg i Bergen, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Datagenerert bilde av en hodeskalle med opplyste områder med protonpartikler
Protonpartikkelterapi bruker protoner til å ødelegge kreftceller, i motsetning til elektroner som brukes i vanlig stråleterapi. Dette datagenererte bildet viser fokuserte, positivt ladede partikler.
Foto/ill.:
National Cancer Institute

Hovedinnhold

Regjeringen har bestemt at et nytt regionalt senter for partikkelterapi skal legges til Haukeland universitetssykehus. Helseminister Jonas Gahr Støre presenterte nyheten ved sykehuset tirsdag 3. september.

– Jeg betrakter det regionale senteret som første steg mot et nasjonalt karbonpartikkelsenter i Bergen, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Alternativet til de tre eller fire regionale protonpartikkelsentrene som regjeringen går inn for er et nasjonalt hypermoderne proton- og karbonpartikkelsenter til 2,8 milliarder kroner, som kan revolusjonere kreftbehandlingen. Det var et slikt anlegg ekspertgruppen med medisinere og kjernefysikere anbefalte.

– Bergensmiljøet har forskerkompetansen og de internasjonale samarbeidsrelasjonene innen grunnleggende fysikk og strålebiologisk forskning som skal til for å få et norsk senter for karbonterapi til Bergen, sier Olsen.

I tillegg stiller Bergensmiljøet sterkt med 250 millioner kroner fra Trond Mohn-midler gjennom Bergen medisinske forskningsstiftelse.

Bedre behandling

Det nye regionale kreftsenteret til 400 millioner kroner skal tilby fremtidige pasienter en ny type stråleterapi med protonpartikler. Dette gir en mer treffsikker strålebehandling og mindre bivirkninger enn røntgenstråling. Spesielt barn og unge vil ha nytte av protonstråling som gir mindre langtidsskader enn røntgenstråling.

– Det nye regionale senteret gir bedre pasientbehandling, en betydelig oppjustering av teknisk medisinsk utstyr og bedre klinisk forskning, sier UiB-rektoren.

I dag må pasienter til utlandet for å få partikkelterapi.

Lenge ventetid

Helseministeren sier til Bergens Tidene at alternativet til å gå i gang med det regionale protonanlegget hadde vært å vente lenger på et nasjonalt kombinert proton- og karbonanlegg.

– Slik jeg leser innstillingen for et karbonanlegg, så er det et neste trinn der vi trenger mer utredning, sier Støre.