Hjem
Aktuelt
Holbergprisen 2012

Holbergprisen til sosiolog

Manuel Castells tildeles Holbergs internasjonale minnepris 2012. Sara Binzer Hobolt ved University of Oxford tildeles Nils Klim-prisen 2012.

Manuel Castells
Manuel Castells has been awarded the Holberg International Memorial Prize 2012.
Foto/ill.:
Maggie Smith

Hovedinnhold

Manuel Castells er professor i sosiologi og kommunikasjonstudier ved University of Southern California, Los Angeles, University of California, Berkeley, og ved Open University of Catalonia. Han tildeles Holbergs internasjonale minnepris 2012, skriver Holbergprisen i en pressemelding. Prisen er verdt 4, 5 millioner kroner og prisoverrekkelsen vil finne sted 6. juni i Bergen. 

Stortinget opprettet prisen i 2003 for å fremme samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Universitetet i Bergen er tildelt vertskapsrollen for prisen.

Les mer på Holbergprisen sine nettsider.

 

Urbanisering og medieteknologi

Holbergprisens fagkomité legger vekt på Castells bidrag til ny forståelse.

« Manuell Castells er den fremste sosiologen innen forskning om byer og urbanisering, om ny informasjons- og medieteknologi. Hans ideer og arbeider har formet vår forståelse av den politiske dynamikken i nettverkssamfunnets urbane og globale økonomier. Han har kastet lys over maktstrukturene som ligger under vår tids teknologiske revolusjoner og deres konsekvenser. Han har bidratt til forståelse av hvordan sosiale og politiske bevegelser har utviklet seg sammen med de nye informasjonsteknologiene.» (…)

Komitéen beskriver ham også som banebrytende innen forskning på ny informasjons-  og medieteknologi.

«Castells trilogi, The Information Age, legger frem en omfattende teori om det globale informasjonsbaserte samfunn knyttet til urbane nettverk og mediekommunikasjon. Hans teoretiske bidrag bygger på empirisk forskning om endringsprosesser knyttet til mediemakt. Det nyeste arbeidet, Communication Power, er en innovativ analyse av hvordan ny medieteknologi kan gjøre det mulig å skape politisk endring ved å utfordre konsentrasjon av mediemakt.» (…)

«Med sine visjonære utlegninger av fremveksten av og samspillet mellom nye maktformer i nettverkssamfunnets tidsalder, har Manuel Castells brakt vår tenkning om “det politiske” til et helt nytt nivå», legger de til.

Castells ble født i Spania i 1942 og vokste opp i Valencia og Barcelona. Han studerte juss og økonomi ved Universitetet i Barcelona og i Paris. Han tok doktorgrad i sosiologi og humaniora ved Universitetet i Paris-Sorbonne. Han flyttet til USA i 1979.

 

Nils Klim-prisen til Danmark

Sara Binzer Hobolt tildeles Nils Klim-prisen for forskere under 35 år. Prisen er verdt 250.000 kroner, og prisoverrekkelsen vil finne sted 6. juni i Bergen. Hobolt er dansk og arbeider i dag somSutherland Professor i europeiske institusjoner ved London School of Economics and Political Science, er fellow ved Nuffield College i Oxford og har i tillegg et æresprofessorat ved Syddansk Universitet.

Utdrag fra Nils Klimprisens fagkomités begrunnelse:

«Sara Hobolts forskning dekker en lang rekke sentrale spørsmål i studiet av sammenlignende politikk: europeisk integrasjon, valg og referendum, men også interaksjon mellom media, meningsdanningsprosesser og politiske eliters og partisystemers mottakelighet og ansvarlighet. Hun forener bruken av kvantitative metoder helt i fronten av kvantitativ empirisk metodeutvikling med interesse for slike sentrale spørsmål som karakteren og retningen til utviklingen av nasjonale politiske systemer så vel som hele den europeiske integrasjonsprosessen. Hun knytter empirisk analyse systematisk til kritiske problemstillinger i generell teoriutvikling om politiske systemer. Hun fremstiller et vell av data om meningsdanning, styring og betingelsene for demokratisk politikk hentet fra europeisk politikk. Gjennom dette har hun lagt grunnlaget for en mer opplyst diskusjon om representasjon, valg og demokrati enn det som har vært tilfelle tidligere. Sara Hobolts akademiske innsats har bidratt til å gjøre, ikke bare vår empiriske, men også vår begrepsmessige forståelse av de grunnleggende betingelsene for moderne demokratier dypere og mer rikholdig.»