Hjem
Aktuelt
Hubro 3-2011

Nytt Hubro ute nå

UiBs forskningsmagasin Hubro er ute med sitt tredje nummer. Temaet er rettsliggjøring av samfunnet.

Den siste tiden har redaksjonen jobbet hardt med å gjøre årets tredje nummer av Hubro klart. Med sine 64 sider, og tema som går fra juss til populærvitenskap og vitenskapshistorie, er det et av de største numrene til nå.

Last det ned gratis her.

Redaktør Hilde Kvalvaag forklarer hvorfor nettopp ”rettsliggjøringen av samfunnet” er tema for dette nummeret:

– Vi er inne i en urolig periode for norsk rett, og vi ville undersøke endringene som skjer i lovverket. Både der det har kommet nye lover, men også i et rettshistorisk perspektiv, sier hun.

Et eksempel på nye lover er hvordan vold i nære relasjoner i dag er regnet som kriminelt, mens det for få generasjoner siden ble avfeid som ”husbråk”.

 

Et bredt magasin

Hovedoverskriften på omslaget er ”De ti bud fra Brussel”. Kvalvaag forteller at den store tilpasningen som skjer til EU-lovverket gjør at vi kanskje har den største endringen i norsk rett siden 1200-tallet. Det hevder i alle fall jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde i artikkelen ”Rettslig uro”.

– Vi har ganske mange saker om rettsliggjøring, men også om av-rettsliggjøring, som vi ser i bruk av konfliktråd for unge lovbrytere, sier Kvalvaag.

Temaet avgrenser likevel på ingen måte Hubro. I det nye nummeret finner du også artikler om de falmende akademiske båndene til Tyskland; om denialism som tar liv, og om Håkonshallens historie. Du kan også lese om Claus Fastings kamp mot bergenske hager.

 

Gratis abonnement

Hubro kommer i år med tre utgaver, og har et opplag på 10.000. Målgruppen er først og fremst lesere utenfor universitet.

– Vi ønsker å nå alle som er interessert i forskning, fra ungdom på videregående skole til pensjonister, forteller Kvalvaag.