Hjem
Aktuelt
INTERNASJONALT SAMARBEID

Feirer 50 års samarbeid med Sudan

Pionerene bak UiBs Sudan-samarbeid hyllet i Khartoum.

UiBs viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen, i Khartoum september 2013.
FEIRET MED KONFERANSE: UiBs viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen, i panelet i Khartoum under 50 årsfeiringen av samarbeidet mellom UiB og University of Khartoum. Sammen med henne i panelet (fra venstre) sitter Norges ambassadør til Sudan, Morten Aasland, University of Khartoums rektor Elsiddig A. E. Elsheikh, ambassadør Abdel Mahoud Abdel Halim fra Sudans UD og professor Abdel Ghaffar.
Foto/ill.:
Bjørn Einar Aas

Hovedinnhold

For 50 år siden innledet antropologer fra Bergen og Khartoum et samarbeid som har vedvart til våre dager. Disse pionerene skapte en modell for UiBs fremtidige internasjonale samarbeid, ifølge UiBs viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen, som hyller Fredrik Barth og Gunnar Håland for deres arbeid med å etablere et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB) og University of Khartoum.

– Deres innsats har vært synlig langt utover grensene for deres eget fagfelt og langt utover grensene til de to universitetene, sier Johannessen.

Feiring i Khartoum

Johannessen besøkte selv Khartoum den 24. september 2013 for å feire 50 års samarbeidet mellom UiB og University of Khartoum samt for å undertegne en ny samarbeidsavtale – en såkalt Memorandum of Understanding (MoU) – for de kommende fem år.

Bergen har historisk sett vært den mest internasjonale byen i Norge gitt omfattende handelsbånd og kulturutveksling, ifølge Johannessen. Hun pekte på hvordan dette har gitt grobunn for UiB og universitets forgjenger Bergen Museum for å engasjere seg langt utover Norges grenser.

– Vårt bånd til Khartoum skapte nye mønstre og måter å samarbeide på i akademia og fremstår i dag som et pionerprosjekt for de internasjonale samarbeid vi har hatt siden, sa hun.

Pionerånd på 60-tallet

Viserektoren fremhevet den pionerånden som hersket da samarbeidet startet i 1963 og at samarbeidet med University of Khartoum var rene ungdomseventyret for UiB, siden universitetet tross alt først ble grunnlagt i 1946. Da en hovedavtale ble undertegnet mellom UofK og UiB I 1983 hadde dette en dyptgripende effekt på UiBs internasjonale relasjoner.

– Da hovedsamarbeidsavtalen ble undertegnet I 1983 var dette den første av sitt slag ved UiB og dannet forbilde for liknende avtaler med universiteter andre steder I verden, kunne Johannessen fortelle.

Hun pekte på en del vesentlige aspekter for samarbeidets suksess, såsom fokuset på å kombinere forskning og utdanning, og studentenes engasjement spilte en avgjørende rolle.

– Den første doktorgraden ved UiBs Samfunnsvitenskapelige fakultet ble tildelt en sudansk student, sa hun og refererte til professor Abdel Ghaffar Mohammed Ahmed som selv var tilstede under feiringen i Khartoum.

Samarbeidet vokser i bredden

I begynnelsen omfattet samarbeidet mellom universitetene i Bergen og Khartoum kun fagfeltet sosialantropologi. Men det ble raskt utvidet til å omfatte flere disipliner.

Alt innen sent 1960- og tidlig 1970-tall samarbeidet forskere innen både historie og arkeologi ved de to universitetene. Filosofifaget var også tidlig involvert. Siden fulgte geografi, botanikk, odontologi, medisin og psykologi. Dette ledet frem til undertegningen av avtalen i 1983.

– Dette bidro til at man forpliktet seg til å sette av midler for å støtte pågående forskning. For eksempel Senior Research Fellowship-programmet, som i sin helhet ble finansiert av UiB. Båndene til Khartoum påvirket opprettelsen av Senter for utviklingsstudier, som var UiBs første tverrfaglige forskningssenter da det ble opprettet i 1986, fortalte Johannessen.

Hun trakk deretter frem engasjementet til to tidligere direktører for senteret, nåværende CMI-direktør Gunnar M. Sørbø og Leif Manger. Begge har mangeårige bånd til Sudan og var begge tilstede på feiringen i Khartoum.

Frem for de unge forskerne

Johannessen benyttet også turen til Khartoum for å bygge videre på båndene mellom UiB og University of Khartoum. I tillegg til den nye fem års samarbeidsavtalen ville hun på vegne av UiBs nye ledelse slå et slag for de unge forskerne. Hun hadde derfor med seg en gave til vertene i Khartoum.

– UiB har opprettet et eget Sudanstipend til en ung sudansk forsker innen fagfeltet sosialantropologi, der mottakeren får et seks måneders forskningsopphold i Bergen, fortalte hun til en begeistret forsamling og la til at stipendet vil bli administrert av Institutt for sosialantropologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

En ny giv for samarbeid

Under feiringen av 50-årssamarbeidet var det også begeistring for en ny giv I form av to nye prosjekter som binder Bergen og Khartoum sterkere sammen. I juli fikk prosjektet Borderland Dynamics in East Africa såkalt NORHED status, som er et initiativ fra NORAD for kapasitetsbygging ved universiteter i utviklingsland. Borderland-prosjektet er et samarbeid mellom sosialantropologer ved UiB, University of Khartoum, Addis Ababa University og Makerere University i Kampala.

I tillegg er prosjektet Assisting Regional Universities in Sudan and South Sudan (ARUSS) i startgropen. Dette er en oppfølger til ARUS-prosjektet, som kun dekket Sudan, og som hadde sin avslutningskonferanse I tilknytning til 50-årsfeiringen. Dette er et samarbeid mellom Institutt for sosialantropologi ved UiB, deres søsterinstitutt ved University of Khartoum og Chr. Michelsens Institutt (CMI).