Hjem
Aktuelt
Statsbudsjettet

Statsbudsjettet: Status quo ved UiB

I statsbudsjettet setter regjeringen av 20,8 millioner kroner til 60 nye stipendiatstillinger innen MNT-fag og profesjonsfag. UiB får seks av disse.

Foto/ill.:
Alexander Ottesen

Regjeringen foreslår at Universitetet i Bergen får  2,7 milliarder kroner av 79 milliarder kroner til Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet 2014.

 

- Konklusjonen er at dette er status quo, sier UiB- rektor Dag Rune Olsen.

 

20, 8 millioner kroner av statsbudsjettet går til oppretting av 60 nye stipendiatstillinger innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT) og profesjonsfag. UiB får seks av 37 stillinger til MNT-fag.

 

- Dette er en forholdsvis liten andel stipendiatstillinger til UiB. Vi skulle ønske at andre fagområder også fikk en økning i stipendiatstillinger, sier UiB-rektor.

- Det er beklagelig at vi ikke fikk nye postdoktor-stillinger, og innstegsstillinger. Vi kan også glemme Tenure Track-programmet til neste år, sier han.

 

Lønnskompensasjon

UiB får en lønns- og priskompensasjon på 3,5 prosent for 2014.

- Det er imidlertid gledelig at vi får kompensasjon for pris og lønnsvekst, slik at vi ikke taper i forhold til i fjor, sier Olsen.

  

Ingen nye studieplasser

Det opprettes 400 nye studieplasser i 2014. UiB får ingen av disse.

UiB gratulerer imidlertid studentene for at regjeringen går inn for 11 måneders studentstøtte.

 

80 millioner til museet

Regjeringen foreslår å videreføre fase 1 av rehabiliteringen av Universitetsmuseet i Bergen med 80 millioner kroner.

 

Gjeninnfører gaveforsterkning

Regjeringen ønsker å gjeninnføre gaveforsterkningsordningen. Det er satt av 50 millioner kroner til dette arbeidet.  Ved gaver til forskning ved forskningsinstitusjoner i Norge skal Kunnskapsdepartementet gi 25 prosent av gavesummen som blir gitt, i tillegg.

Gaveforsterking forbeholdes som før til norske universiteter, høyskoler med doktorgradsutdanning, Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges forskningsråd.

- Vi synes det er gledelig at gaveforsterkningsordningen innføres igjen, sier Dag Rune Olsen.