Hjem
Aktuelt
Forskningsmidler

55 millioner til forskning fra Statoil

Fornybar energi er ett av flere områder UiB vil styrke forskningsinnsatsen innenfor.

UiB-rektor Dag Rune Olsen er særlig fornøyd med at akademiaavtalen som sikrer UiB 55 millioner kroner ikke legger føringer på forskningen. Alle oppdrag er forskerinitierte.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

I forrige uke signerte UiB-rektor Dag Rune Olsen den såkalte akademiaavtalen med Statoil.  

– Fornybar energi er ett av flere områder UiB vil styrke forskningsinnsatsen på, sier rektor Dag Rune Olsen. 

Stimulerer samarbeid på tvers av fag

Ifølge avtaleteksten er akademiaavtalens hovedformål å «videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiB og Statoil». De 11 millioner kronene UiB skal få årlig, skal brukes til å «stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Statoil».

– Den er viktig for UiB fordi den styrker vår evne til å drive forskning, utdanning på master og PhD-nivå og innovasjon innen energi. Den bidrar også til å stimulere til samarbeid på tvers av fag og institusjoner, sier Geir Anton Johansen, professor og instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi. Han er leder for styringskomiteen som bestemmer hvem som skal få penger. (se faktaboks)

– Pengene vil gjøre at vi i enda større grad kan satse på forskning som fremmer fornybar energi og energiomstilling. Store deler av universitetet vil bli involvert i dette arbeidet. Ikke bare naturvitenskaplige, men også økonomiske, politiske og juridiske forhold er viktige med tanke på hvordan man i større grad kan gå mot et fornybarsamfunn, supplerer Olsen.

Ikke oppdragsforskning

Rektor er også spesielt fornøyd med avtalens form.

 – Den er av en type vi gjerne vil ha med næringslivet – altså en rammeavtale uten spesielle faglige føringer. Prosjektene blir forskerinitierte. Det blir ikke oppdragsforskning, sier Olsen.

Ifølge avtalen skal Statoil «ikke anses som arbeidsgiver eller oppdragsgiver i relasjon til forskere eller forskningsprosjekter».

Pengene skal helst brukes til grunnforskning og forskningsbasert utdanning og det er styringskomiteen som bestemmer hvem som skal få penger. Statoil er med sine tre medlemmer i styringskomiteen med å definere områdene avtalen skal dekke. Utover er det stor frihet i prosjektene finansiert av avtalen. Det fordres kun en liten årlig rapport fra hvert prosjekt som inngår i den samlede årsrapporten for avtalen.

Fire satsingsområder

De fire satsingsområdene UiB og Statoil har blitt enige om er:

  • Petroleum: Reservoarprediksjon fra seismikk/brønnmålinger – lukke gapet mellom måling og modell på alle skala
  • Ukonvensjonelle ressurser - produksjon av gasshydrater
  • Energiomstilling - en tverrfaglig tilnærming med samfunnsvitenskap og naturvitenskap
  • Geotermisk energi