Hjem
Aktuelt
News

Tell blir æresmedlem i epidemiologiforeningen

UiB-forsker Grethe S. Tell er en av de to første kvinnene som blir æresmedlem av Norsk forening for epidemiologi.

Illustrasjonsfoto av sprøyte
Norsk forening for epidemiologi arbeider for å hindre spredning av epidemiske sykdommer.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

Æresmedlemskap i Norsk forening for epidemiologi (NOFE) tildeles epidemiologer som har hatt vesentlig innflytelse på utviklingen av epidemiologisk forskning i Norge gjennom flere år.

I år er det professor Grethe S. Tell ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Anne Johanne Søgaard ved Nasjonalt folkehelseinstitutt som blir æresmedlemmer. Tildelingen skjer i Tromsø under NOFEs årsmøte.

– Det er veldig hyggelig og en ære å bli anerkjent av sine kolleger, sier en glad Tell.

 

 

Kvinnene kommer

Siden 1993 er 13 menn tildelt æresmedlemskap i NOFE. I stemmerettsjubileumsåret 2013 er professor Tell sammen med Søgaard de første kvinnene noensinne som blir tatt opp som æresmedlemmer.

– Det er på tide at det er kvinner som får æresmedlemskap. De siste tjue årene har det bare vært menn, men det betyr ikke at det ikke har vært kvinner som har innfridd kriteriene, sier Tell og legger til:

– Det har tradisjonelt vært flere mannlige forskere å velge mellom, men nå blir det stadig flere kvinnelige forskere. Det betyr nok flere tildelinger til kvinner fremover.

Se æresmedlemmene her.

 

Nasjonale bidrag

For å bli æresmedlem i NOFE kreves det at man har bidratt med ny nasjonal infrastruktur som endrer mulighetene for forskning. Tell og Søgaard har begge tilført norsk epidemiologisk forskning nasjonal infrastruktur som helseundersøkelser, forskningsnettverk og nasjonale sykdomsregistre.

Dette er begrunnelsene til at Grethe S. Tell får æresmedlemskapet:

  • Hun tok initiativ til og var del av prosjektledelsen i HUSK 1997-1999 – en viktig regional og nasjonal kohort.
  • Hun har gjort  et kritisk viktig forarbeid gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen til å få opprettet Det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret).
  • Hun var prosjektleder for Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
  • Hun var med på etableringen av CVDNOR, et prosjekt som gir nasjonal oversikt over all sykehusbehandlet hjerte- og karsykdom i årene 1994-2009. Prosjektet muliggjør forsking med sykdom i tillegg til død som endepunkt.