Hjem
Aktuelt
Forskning og høyere utdanning

Glad for langtidsplan for forskning

- Jeg er glad for regjeringens signal om at de vil ha en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen. Han er også spent på det første statsbudsjettet fra den nye regjeringen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har gjort det klart at regjeringen vil skape en langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
Foto/ill.:
Sandra Jemenica

Fredag 8. november legger regjeringen frem sine forslag til endringer i statsbudsjettet 2014. Allerede nå har Torbjørn Røe Isaksen lovet at det blir en langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

- Dette er vi veldig glade for. Det er viktig at statsråden har signalisert at han har en forståelse for at det vi holder på med i sin natur er langsiktig, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB).

UiB har levert sine innspill til langtidsplanen etter en god prosess med drøftinger i fagmiljøene og i Universitetsstyret.

- Vi har spilt inn flere moment som vi mener er viktig å ta hensyn til i arbeidet med planen. Noe av det viktigste er at grunnfinansieringen må styrkes. Det er også viktig at det gjøres noe med etterslepet vi har på vedlikehold og investeringer i utstyrs- og infrastruktur, sier rektor Olsen.

 

Breddeuniversitetets rolle

Regjeringen har allerede signalisert at det blir en økt satsing på resultatbasert omfordeling mellom institusjonene (RBO).

- Dette synes vi er greit, så lenge målene som ligger til grunn er forenelige med vår kjernevirksomhet, sier rektor Olsen, som også imøteser en diskusjon om rollefordeling mellom universitetene og høyskolesektoren, der han ser at UiB har en åpenbar rolle og funksjon som breddeuniversitet.

 

Store forventninger

Den nye regjeringen har høye ambisjoner for fremtidens kunnskapssamfunn, og har som mål å øke satsingen på forskning og etablere flere verdensledende universitetsmiljøer.

-Dette er positivt og noe vi vil være med på. Skal Norge være blant verdens ledende kunnskapsnasjoner må regjeringen løfte universitetene nå, sier Dag Rune Olsen.

Han har derfor høye forventninger regjeringens forslag til endringer til budsjettet 2014.

- Alt kan ikke innfris i første omgang her, men jeg forventer noen klare og tydelige signaler om ekspansjon, sier Olsen.

Les også Olsens kronikk ”Mot framtidens kunnskapsamfunn”, som sto på trykk i Aftenposten 17. oktober 2013.