Hjem
Aktuelt
SENTER FOR FREMRAGENDE UTDANNING

UiB-biologer får SFU-status

bioCEED ved Institutt for biologi blir et av tre nye Senter for fremragende utdanning i Norge.

Biologistudent Thomas Østerhus avfotografert med tidsutløser under feltarbeid.
PRAKTISK RETTET UTDANNING: Biologistudent Thomas Østerhus i dynamisk jakt på småkryp i vannet under et feltkurs ved UiBs Institutt for biologi. SFU-statusen til bioCEED vil ytterligere styrke den praktisk rettede utdanning ved instituttet. (Fotomontasje)
Foto/ill.:
Victoria Fløgum

Hovedinnhold

Fredag 8. november ble bioCEED (Senter for fremragende biologiutdanning) ved Universitetet i Bergen (UiB) tildelt status som Senter for fremragende utdanning (SFU). Det skjedde under en jubileumskonferanse i Oslo i anledning av at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) fyller 10 år.

– Det er helt fantastiske nyheter. For oss gir dette en utrolig mulighet til å styrke utdanningen vår ytterligere og samtidig er det en stor ære å få status som Senter for fremragende utdanning, sier en gledesstrålende Vigdis Vandvik, professor ved Institutt for biologi og koordinator for bioCEEDs SFU-søknad.

Ledelsen ved UiB har engasjert seg sterkt i arbeidet for bedre læringsmiljøer ved institusjonen og uttrykker begeistring for bioCEEDs nyvunne status som SFU.

– Det er høyst velfortjent at bioCEED blir SFU og en veldig god nyhet for oss som utdanningsinstitusjon. Dette er nemlig ikke bare viktig for fagmiljøet, men for UiB som helhet, sier Oddrun Samdal, UiBs viserektor for utdanning. – Vi vil bruke denne muligheten til fokusere på hvordan vi bygger en god læringskultur. Ikke bare for våre studenter, men også for våre undervisere.

 

Hard konkurranse

Totalt søkte 24 høyere utdanningsmiljøer om å bli SFU i år, hvorav NOKUT plukket ut åtte til finalen på årsmøtet. I hard konkurranse ble bioCEED valgt ut som en av de tre endelige vinnerne, som hver får 3 millioner kroner i årlig tilskudd de neste fem årene.

– Dette er belønning for langsiktig og målrettet arbeid på utdanning som er lagt ned både ved vårt institutt og hos våre samarbeidspartnere, sier Vandvik og viser til at Institutt for biologi samarbeider med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Havforskningsinstituttet og Institutt for pedagogikk ved UiB om bioCEED.

Vandvik viser til at søknaden om SFU-status også er en naturlig forlengelse av Institutt for biologis strategiplan for perioden 2011–15. bioCEEDs søknad passer også perfekt til UiBs overordnete målsettinger for samme periode.

– SFU-søknaden bygger opp under UiBs mål om forskningsbasert utdanning. bioCEED tar i bruk de naturlige samhandlingsformene for forskning man finner i de fleste fagmiljøene. Vi ser at både forskningen og publikasjonene blir bedre når vi samarbeider. Her legges det opp til et tilsvarende samarbeid mellom forelesere når det gjelder undervisningen, sier viserektor Samdal.

 

Biologien ut i samfunnet

Utgangspunktet for søknaden er å få fremtidens biologer involvert i løsninger på store globale utfordringer innen matproduksjon, miljø og klima. Ifølge Vandvik krever dette biologisk funderte løsninger. Biologer lærer seg dessuten praktiske ferdigheter som har stor nytteverdi både i offentlig sektor og i næringslivet. bioCEED skal bidra til at studentene ved senteret blir best mulig forberedt til arbeidslivet.

– Når du begynner å studere biologi, så vet du veldig godt hva du skal studere, men ikke hva du vil bli. Derfor vil vi trekke inn de som ansetter fremtidens biologer allerede under studiet. Vi vil at studentene våre skal få praktisk erfaring allerede fra første semester, sier Vandvik.

 

En sterk lagånd

Vandvik og hennes kolleger har skapt en sterk lagånd hvor ny teknologi og utradisjonelle læringsmetoder blir integrert i undervisningen.

– Vi ser hvordan kommunikasjonen har forandret seg i privatlivet og i arbeidslivet. Det er viktig at vi bruker disse virkemidlene som verktøy i undervisning og forskning, sier hun. – Samtidig er det viktig at man er bevisst, sånn at bruken gagner læring og faglig utvikling og at man ikke bruker sosiale medier eller nettbasert undervisning bare for å bruke det.

Hun peker på at ny teknologi ikke bare endrer forholdet mellom student og foreleser, men også vil være et viktig verktøy forelesere i mellom.

– Vi eksperimenterer allerede i dag mye med undervisningen, men det skjer ofte på initiativ fra enkeltpersoner. SFU-statusen gir oss ekstra ressurser til å prøve nye tiltak i undervisningen og lage bedre strukturer for å dele erfaringer. Målet er bedre læring i et kollegium av forelesere. God undervisning skal ikke alene være basert på initiativ fra enkeltforelesere, slår Vigdis Vandvik fast.

– Godt samarbeid mellom undervisere gir bedre utdanningskvalitet. Det skaper en god læringskultur når man får naturlige og felles arenaer der man kan lære av hverandre, mener viserektor Samdal.

 

SFU som motor

Viserektoren håper at SFU-statusen til bioCEED også vil fungere som en pådriver for at flere UiB-fagmiljøer blir mer innovative i undervisningen.

– Det er en veldig styrke at søknaden allerede har et tett samarbeid opp mot det universitetspedagogiske miljøet ved UiB. Et slikt samarbeid bidrar til utvikling av utdanningskvaliteten ved hele UiB og ikke bare ved biologi, sier hun og legger til.

– Jeg håper at vi alt fra starten kan dra nytte av det bioCEED alt har gjort og trekke det inn i det universitetspedagogiske opplegget. Denne måten å jobbe på gjør at de gode ideene og erfaringene for hvordan en kan skape en god læringskultur kan integreres også på møtearenaer på andre fakulteter og på tvers av både fakulteter og institutter og slik være med å skape en god undervisningskultur og samarbeid om undervisning ved hele UiB.

Ikke minst legger hun vekt på utdanningsledelse og deling av erfaringer.

– Det er veldig i tråd med rektoratets satsninger når det gjelder å jobbe med utdanningskvalitet. Utdanningsledelse er knyttet til at emne- eller programansvarlig eller andre får et særlig ansvar for å tilrettelegge for samarbeid og samhandling mellom undervisere på samme emne. Vi ønsker å bruke denne SFUen som en motor for å styrke og utvikle utdanningsarbeidet ved UiB, slår viserektor Oddrun Samdal fast.