Hjem
Aktuelt
UiB om endringer i statsbudsjettet 2014:

Synlig taktskifte i statsbudsjettet

- Det lover godt at regjeringen vil styrke grunnfinansieringen, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Portrettfoto av rektor Dag Rune Olsen
Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Regjeringen har lagt fram sine forslag til endringer i statsbudsjettet 2014.

Her legges det opp til å øke grunnfinansieringen av universiteter og høgskoler og den resultatbaserte andelen av finansieringen til sektoren (RBO). Rammen økes med 100 millioner kroner.

 - Dette er et av flere positive signaler og viser en vilje til taktskifte, sier Dag Rune Olsen.

 

Skuffet over studiestøtte

- Jeg er likevel skuffet over at studentene ikke får 11 måneders studiestøtte slik den forrige regjeringen la opp til. Vi trenger heltidsstudenter, sier Olsen.

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen innen petroleumsforskning, marin forskning, samt teknologiområdene nanoteknologi, bioteknologi og IKT.

- Dette er områder vi allerede er sterke på ved UiB. Vi vil derfor bidra godt til regjeringens satsing her, sier UiB-rektoren.

 

Flere doktorgrader til arbeidslivet

Videre foreslår regjeringen å bevilge 7,8 millioner kroner til 50 stillinger innenfor nærings-ph.d-ordningen og en ny ordning med doktorgradsutdanning for offentlig sektor.

- Dette vil bidra til å styrke vårt samarbeid med nærings- og arbeidsliv i årene som kommer, sier Olsen.

Regjeringens satser på etter- og videreutdanning. Det blir satt av 50 millioner kroner for å bedre universitetene og høgskolenes kompetanse og kapasitet for å styrke lærernes viderutdanning.

- Vi vil ta vår del av ansvaret her, sier rektor Dag Rune Olsen.

 

Digital satsing

Det foreslås å utvikle nettbaserte videreutdanningstilbud, blant annet gjennom bruk av internettbaserte åpne nettkurs (Massive Open Online Courses - MOOC).

- UiB satser allerede på dette området og jeg ser fram til å drøfte våre felles utfordringer om MOOCs med statsråden med det første. Blant annet er dette et viktig tema ved Science Week i Washington nå i november, slår Olsen fast.