Hjem
Aktuelt
Transatlantic Science Week

Møtes om sikkerhet og utdanningspolitikk i Washington

12.-13. november møtes forskere, byråkrater og politikere i Washington DC til Transatlantic Science Week. Blant annet møtes rektor ved UiB og den nye kunnskapsministeren til en diskusjon om demokratisering av universitetene.

Foto av Capitol-bygningen i Washington
Capitol Hill i Washington D.C.
Foto/ill.:
Kate Mereand

Tema for årets Transatlantic Sience Week er internasjonal sikkerhet, cybersikkerhet, utdanningspolitikk og utdanningsforskning.

– Internasjonal sikkerhet er et viktig tema i en stadig mer globalisert verden. Transatlantic Science Week adresserer dette store temaet gjennom en rekke undertema, blant annet cybersikkerhet. Men også terrorismebekjempelse, kriseledelse, tillit og organisering av beredskap tas opp. Å kunne se og diskutere slike tema i sammenheng tror jeg er veldig viktig, sier prorektor Anne Lise Fimreite til UiBs nettavis På Høyden.

Fimreite deltar på konferansen, sammen med rektor Dag Rune Olsen og en rekke forskere fra Universitetet i Bergen. Spesielt Det samfunnsvitenskapelige fakultet er godt representert på programmet. Blant annet skal Per Lægreid og Lise H. Rykkja fra Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap snakke om organisering for samfunnssikkerhet og terrorberedskap

– Det blir spennende å høre hvilken respons amerikanske og andre forskere gir på den forskningen jeg selv har vært en del av, sier Anne Lise Fimreite.

Les hele saken i På Høyden