Hjem
Aktuelt
Psykologi

Forsker på de sårbare

Ungdom som sliter på skolen. HIV-smittede barn i Botswana. Familier i møte med barnevernet. I 25 år har HEMIL-senteret forsket på sårbare mennesker.

En ung gutt sitter på en benk med hodet hvilende i hendene.
Utsatte barn og unge er en fellesnevner for forskningen ved HEMIL-senteret i Bergen.
Foto/ill.:
Colourbox

HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen feirer i høst 25 år med forskning på helsefremmende arbeid. Her finnes eksperter på helseatferd, helsepolitikk, skolemiljø, barnevern, kjønn og likestilling og barn og unges helse i global sammenheng. Senteret tilhører det psykologiske fakultet og samarbeider tett med andre universiteter i Norge og over hele verden.

- Fellesnevneren for vår forskning er mennesker i sårbare situasjoner, som utsatte barn og unge. I tillegg er forskningen praksisnær: Vi ønsker ikke bare å beskrive og analysere, men også å bidra til å finne gode løsninger, sier instituttleder Elisabeth Fosse.

Hun trekker frem det tverrfaglige miljøet som en av årsakene til at senteret i dag er internasjonalt anerkjent, med blant annet flere EU-finansierte prosjekter og et fast samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

 

Fakta om HEMIL-senteret

Senteret har tilsammen 40 ansatte, inkludert tre i administrasjonen.

Sju professorer er tilknyttet HEMIL, hvorav fem er kvinner.

Senteret har rundt 90 studenter fordelt på fem studieprogram.

Tre forskningsgrupper tilhører senteret:

HEMIL tilbyr bachelor- og masterutdanning i folkehelse og helsefremmende arbeid, barnevernstudier, og kjønns- og utviklingsstudier.

Senteret er involvert i flere EU-prosjekter, blant annet et om hvordan fotball kan bidra til å inkludere ungdom i Europa.

HEMIL samarbeider med forskningsinstitusjoner i de fleste europeiske land, samt Tanzania, Sudan og Botswana.  Startet nylig et samarbeid med Georgia.