Hjem
Aktuelt
Søvnforskning

Mobilen stjeler søvn

Å bruke mobil, nettbrett og PC på sengen er en dårlig idé dersom du vil sove godt, viser UiB-forskning.

Mobilsurfing på sengekanten henger sammen med søvnproblemer.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Dersom du leser mailer, sjekker face book-likes eller surfer på nettet i sengen før du sovner, kan dette gi dårligere søvnkvalitet. Det viser en søvnstudie fra Det psykologiske fakultet ved UiB.

I studien svarte over 500 studenter om sine elektroniske medievaner før de sovnet. Over 90 prosent svarte at de minst en gang i uken surfer, ser film eller mailer på sengen før de sovner.

 – Søvnstudien viste at det var en klar sammenheng mellom surfing på mobil og PC og insomni, altså søvnvansker, sier professor Ståle Pallesen ved Det psykologiske fakultet,

Pallesen er medforfatter i undersøkelsen som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Behavioral Sleep Medicine.

B-mennesker surfer mest

I tillegg til insomni, viste studien at elektronisk mediebruk på sengekanten påvirker andre sider ved søvnen. B-menneske surfet og så mer film enn A-mennesker.  Jo senere døgnrytme, såkalt kronotype, dess mer bruk av sosiale medier i sengen.

Selv om forskerne så en sammenheng mellom elektroniske medier og søvnvansker, kan de ikke med sikkerhet si hvorfor det er slik. Men tidligere observasjoner og studier kan gi svar.

– Vi vet at lys kan påvirke biologiske mekanismer som forsinker søvn og døgnrytmen. Spennende spill eller tv-programmer kan virke oppgirende og gjøre det vanskeligere å sove, sier Pallesen, og fortsetter.

– Men det kan heller ikke utelukkes at man med søvnløshet og forsinket søvnfase fort blir liggende lenge våken i sengen om kvelden, og derfor tyr til elektroniske media som underholdning.

Forbeholdt søvn og sex

Pallesen sier at soverommet i det hele tatt bør være fritt for fjernsyn og datamaskiner. fordi soverommet kan forbindes med andre ting enn søvn, noe faktisk gjør det vanskeligere å sove. Dette er noe av de samme mekanismene som er i sving når man gjenlever bestemte følelser til bestemte steder, for eksempel etter en ulykke.

Søvnforskeren anbefaler at soverommet bør være fritt for elektroniske medier som mobiltelefoner, dataspill og fjernsyn.

– Soverommet bør være forbeholdt sex og søvn, sier Ståle Pallesen.