Hjem
Aktuelt
Akademia

Mange muligheter med MOOCs

Åpne nettkurs som kan følges av tusenvis av studenter er blitt en hit. Ser vi begynnelsen på en digital demokratisering av universitetene?

Studenter foran datamaskiner
Åpne kurs på internett, såkalte MOOCs, blir stadig mer populære.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

Vi må følge den digitale utviklingen nøye, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

Tirsdag 12. november holdt han innlegg om temaet på Transatlantic Science Week i Washington, sammen med blant andre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De såkalte MOOCs, som står for massive open online courses, har blitt en hit de siste par årene. I USA tilbyr eliteuniversiteter som Stanford og MIT åpne nettkurs, som kan følges av hvem som helst med pc og nettilgang. Kursene har på kort tid blitt så populære at New York Times kalte fjoråret ”The year of the MOOC”.

Livslang læring

– Det er et svært viktig spørsmål for oss hvordan vi kan bruke den nye teknologien til å forbedre vår utdanning og gjøre den tilgjengelig for flere. Utdanning er av kritisk viktighet for demokratiet, sa rektor Dag Rune Olsen i sitt innlegg.

Han påpekte de åpenbare fordelene med MOOCs, som at de er tilgjengelige, billige og fleksible.

– Det at de lett kan kombineres med arbeid, gjør dette særlig interessant i forhold til etter- og videreutdanning. Det ligger veldig godt til rette for å bruke dette aktivt til livslang læring.

Samtidig er han bekymret for at man mister noe på veien. Han er opptatt av at hvordan man tar dette i bruk, ikke må gå på bekostning av kvaliteten på utdanningen.

– Hva med feltarbeid, debatt, forelesninger og presentasjoner, der man møtes ansikt til ansikt. MOOCs kan bli et nyttig supplement for oss, men jeg ser det som ikke sannsynlig at studentene forsvinner fra campus med det første, sier Dag Rune Olsen.

 

Tilgjengelig for flere?

I USA og Canada må man betale for høyere utdanning. Men på tross av at alle har tilgang til høyere utdanning i Norge, er studenter med høy sosioøkonomisk bakgrunn overrepresenterte blant universitetsstudentene også her. Spørsmålet er om vi med MOOCs ser starten på en digital demokratisering av universitetene, der høyere utdanning blir tilgjengelig for flere.

– Vi kan ikke stole på at MOOCs vil gjøre det harde arbeidet for oss. De er et interessant sted å begynne, men vi vet at forskjellene i utdanning ikke har noen lett løsning. Hvis vi ser på hvem som bruker dette i dag, er det ikke de underpriviligerte, men de som allerede har en del utdanning og vil bygge videre på det. Det bør gjøre oss forsiktige med å si at dette skal løse alle våre problemer med lik tilgang til utdanning. Vi må ikke glemme at teknologi bare er et redskap. Den gjør oss ikke bedre hvis vi ikke bruker den rett, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Skal vurdere mulighetene

Kunnskapsministeren understreket at han ønsker at Norge skal en aktiv rolle i debatten. Ikke nødvendigvis følge alle de teknologiske trendene, men vurdere mulighetene.

I Norge har man derfor, som første land i verden, nedsatt en regjeringsoppnevnt kommisjon, som skal komme med en rådgivende rapport sommeren 2014.

-Vi ønsker å bruke teknologien til vårt beste. Høyere utdanning er et norsk konkurransefortrinn, og ikke minst vil vi videreutdanne tusenvis av lærere. Til det ser vi på MOOCs som veldig viktig, sa kunnskapsministeren.