Hjem
Aktuelt
Studiekvalitet

Satser på studiekvalitet

Over en million kroner skal i 2014 brukes på å teste ut nye metoder som skal heve studiekvaliteten ved UiB.

Viserektor for UiB, Oddrun Samdal sier at alle som har fått tildelt PEK-midler for neste år, tar i bruk nye måter å jobbe med læring og tilrettelegging av læring på. - Mens noen tar i bruk nye og flere digitale verktøy, fremmer andre studentengasjement i læringen, sier hun.
Foto/ill.:
Leif Skaar

Utdanningsutvalget vedtok 20.november å dele ut i 1,3 millioner kroner til program for evaluering og kvalitetsutvikling (PEK-midler) for 2014. Pengene skal brukes til å utvikle metoder som kan heve studiekvaliteten ved UiB. Et vilkår for tildelingene er at metodene skal kunne overføres til andre fagmiljø ved universitetet.  

- Utdeling av PEK-midler handler om at vi ønsker å få på plass pilotprosjekt som tester ut nye måter å jobbe på for å oppnå økt studiekvalitet. Dersom de ulike prosjektene kommer frem til gode metoder, ønsker vi å overføre metodene til andre fagmiljø på universitetet, sier Oddrun Samdal, viserektor ved UiB.

Vil fremme studentdemokrati

Det er seks fagmiljø som har mottatt PEK-midler for 2014 (se faktaboks). Bevilgningen må riktignok formelt tildeles av Universitetsstyret i desember, men det sittende styre har gitt signaler om at de vil prioritere utdanningskvalitet slik de har pleid å gjøre.

– Alle som har fått tildelt PEK-midler for neste år, tar i bruk nye måter å jobbe med læring og tilrettelegging av læring på. Mens noen tar i bruk nye og flere digitale verktøy, fremmer andre studentengasjement i læringen. Andre igjen stimulerer til mer studentdemokrati. Et økt studentdemokrati er viktig for at kvaliteten på de studentrettede tjenestene og utdanningstilbudet ved UiB utvikler seg, sier Oddrun Samdal, viserektor ved UiB.

 Vil holde tritt med de beste

Hun peker på at det ved verdens beste universitet nå blir satset stort på digitalisering av utdanningen, nye og mer innovative læringsformer og effektive metoder for studentaktiv forskning.

– UiB har ambisjoner om å holde tritt med disse universitetene ved å være i utdanningsfronten like mye som i forskningsfronten. Vi skal sørge for at studentene som kommer til kunnskaps – og forskningsbyen Bergen skal få et så godt forskningsbasert utdanningstilbud som mulig, sier Samdal.