Hjem
Aktuelt
Museumsprosjektet

På vei mot ny aula

På 1800-tallet hadde Universitetsmuseet en aula. Arbeidet med å skape en ny storstue for Bergen er nå i gang.

Byggearbeider i sørfløyen
Byggearbeidene er i gang i sørfløyen til Universitetsmuseet.
Foto/ill.:
Arnt Brandseth

Hovedinnhold

Muséplass 1 har blitt omgjort til en byggeplass mens Universitetsmuseet gjennomgår en oppgradering. Det er over hundre år siden det har vært en tilsvarende aktivitet på plassen – sydfløyen sto ferdig med sin foredragssal i 1898.

I løpet av 1960-tallet ble sydfløyen omgjort fra foredragssal til kontorer og lesesalsplasser. Det er fortsatt noen spor etter den opprinnelige veggmalingen, stukklister langs taket, rester av brystningspanel og to rosetter i taket.

 

Ikke noe overraskende

Museumsdirektør Henrik Von Achen har doktorgrad i historismens arkitektur. Han sier det ikke er noe overraskende som har dukket opp i forberedelsene til byggearbeidet.

– Det er ikke til å stikke under en stol at noe går tapt, men vi mister så lite i forhold til hva vi vinner at regnestykket er opplagt, sier han.

Hele museumsbygningen er fredet, og samarbeid med Riksantikvaren er en viktig del av arbeidet. Riksantikvaren er opptatt av at endringer gjøres med kulturhistoriske verdier i sentrum.

– Basert på grundig og solid analyse har vi kunnet peke ut enkelte soner i bygningen som får forskjellig behandling, ifølge Hanna Geiran hos Riksantikvaren.

Der museet har behov for å modernisere med nye funksjoner, blir disse endringene gjort i fløyene.

 

Bevarer funksjonen

Henrik Von Achen er opptatt av at den grunnleggende funksjonen til sydfløyen blir bevart.

– Da foredragssalen ble bygget skulle den være et møte mellom universitetet og byen. Det er en plattform som vi nå bygger ut og utvider. Å videreføre funksjonen er også et kriterium når bygningen skal vernes. Det er som kassen på "Speaker's Corner" i Hyde Park: Kassen blir byttet ut, men man tar vare på funksjonen.

De naturhistoriske samlinger er stengt mens byggearbeidene pågår. Planen er å åpne igjen for publikum i 2017. De kulturhistoriske samlinger på Håkon Sheteligs plass er åpne i hele perioden.