Hjem
Aktuelt
Studiekvalitet

Ny UiB-utdanning gir sykehjemspasienter bedre liv

Som de første i Norge bruker «Senter for tverrfaglig samarbeidslæring i primærhelsetjenesten» pasienter som treningsobjekt for tverrfaglige team. Nå får de pris for studiekvaliteten.

Anders Bærheim, leder for TVEPS og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, sammen med "teamet" bak TVEPS. -Prisen gir stor inspirasjon til å utvikle arbeidet med tverrfaglig praksis i helsetjenesten videre, sa Bærheim.
Foto/ill.:
Solrun Dregelid

Hovedinnhold

Den 13.desember mottok "Senter for tverrfaglig samarbeidslæring i primærhelsetjenesten" (TVEPS) UiBs Uglepris - en pris for særlig vellykkede tiltak for studiekvalitet. Det er læring gjennom tverrfaglige team som er den viktigste begrunnelsen for det. 

- Det er en klapp på skulderen som vi setter stor pris. Det er en støtte til videre arbeid og gir oss tro på at det vi gjør er nyttig, sier Anders Bærheim, leder for TVEPS og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Har reddet ett og et halvt pasientliv

Det er i dag to år siden Bærheim tok utfordringen med å starte opp TVEPS. Senteret har som mål å gi studenter tverrfaglig arbeidsplasslæring innen primærhelsetjenesten. Siden den gangen har rundt 80-90 sykehjemspasienter møtt, og fått hjelp, av tverrfaglige team satt sammen av TVEPS.

- Veldig mange pasienter har utfordringer som krever en tverrfaglig tilnærming. Vi vet med sikkerhet at teamene til nå har reddet ett og et halvt pasientliv. Et team oppdaget feilmedisinering av en pasient, og et annet team oppdaget alvorlig sykdom, sier Bærheim.

Godt å være flere

Et team består av normalt tre til fem personer fra ulike fagfelt. Det medisinsk- odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet, Griegakademiet, Høgskolen i Bergen og Fjell kommune er hovedaktører, og 14 ulike profesjonsutdanninger bidrar i den tverrfaglige arbeidsplasseringen. 
Medisinstudent Eirik Madsen og fysioterapistudent Trude Nordal fra Høgskolen i Bergen - avdeling for helse- og sosialfag, synes arbeidsplasseringen har vært svært lærerik.

- Vi var fem personer, en psykologistudent, en sykepleierstudent, en tannlege, en tannpleier og meg. Vi hadde helt klart bruk for alle da vi utredet en pasient på Fyllingsdalen sykehjem. Pasienten hadde en sykdom der ett av symptomene er munntørrhet. Da var det veldig fint å ha med tannlegen og tannpleieren på teamet. Optimalt skulle vi også hatt med en farmasistudent som kunne hjulpet oss med medisinering, sier Madsen.


Lærer mye av utfordringer


På Nordals team var de tre personer. Hun selv, en farmasøyt og en lege.
- Selv om vi med fordel kunne ha hatt enda flere fagretninger på teamet, var det nyttig å være flere. Vi fikk med oss viktige ting som vi ikke hadde oppdaget hver for oss. Vi så pasienten i et mer helhetlig perspektiv, sier Nordal.


På hvilken måte har denne type læring vært nyttig?


- Jeg syntes det var særlig lærerikt at vi visste minimalt om pasienten før vi undersøkte han. Vi begynte på bunn, og alle stilte likt. Det var utfordrende, men gøy. Jeg tror situasjonen der vi visste lite om pasienten på forhånd, og der vi jobbet tverrfaglig, vil ligne mye på den arbeidshverdagen vi vil møte, sier Madsen.

- Det var særlig lærerikt at det dukket opp ting vi ikke er var forberedt på. Å jobbe tverrfaglig mot pasienter du ikke vet noe om på forhånd, setter større krav til oss. Da lærer vi bedre, sier Nordal.


Hvilke tanker ligger bak dette pedagogiske opplegget?


- Selve pedagogikken går ut på at dess flere sanser du bruker i læringen dess mer lærer du. Her lærer studentene først og fremst gjennom handling, og ikke gjennom teori. Samtidig forbereder vi studentene på en realistisk arbeidshverdag der samarbeid på tvers av fagfelt vil bli stadig viktigere, sier Bærheim.


Arbeidet til TVEPS er en respons på Samhandlingsreformen som har styrket kommunenes (primærhelsetjenestens) ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid. Reformen skal blant annet få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen.


På hvilken måte kan pedagogikken til TVEPS overføres til andre fakulteter?


- Det å drive med tverrfaglig arbeidsplasslæring burde bli en del av alle fakultetene. Det er slik vi forbereder studentene for arbeidslivet. Ta for eksempel studentene fra juridisk fakultet. Ved å ta ulike roller i rettsalen kunne de lært mye i praksis som de ikke kan lese i bøkene, sier Bærheim.


Selv gleder han seg til å utvikle TVEPS videre. Fra neste år kan det kanskje bli tverrfaglige team, også innenfor spesialisthelsetjenesten.