Hjem
Aktuelt
Bjerknessenteret

Tore Furevik blir ny leder i Bjerknessenteret

Etter tretten år som leder for Bjerknessenteret, overlater Eystein Jansen roret til Tore Furevik.

Tore Furevik er professor i oseanografi ved UiB og har lenge vært Bjerknessenterets nestleder samt leder for Senter for klimadynamikk.
Foto/ill.:
Gudrun Sylte

Hovedinnhold

Fra årsskiftet tar professor Tore Furevik over som direktør for Bjerknessenteret. Professor Eystein Jansen som har ledet senteret siden etableringen i 2000, går av etter eget ønske. Jansen vil fortsatt være tilknyttet Bjerknessenteret som forsker og rådgiver i forskningsstrategiske spørsmål, og vil også arbeide med utvikling av UiBs nye klimaforskningsstrategi.

 

Mer tid til egen forskning

For Eystein Jansen er dette et passende tidspunkt.
– Bjerknessenteret er bygget opp til å ha en ledende internasjonal posisjon. Vi har god langsiktig finansiering med direkte støtte fra Kunnskapsdepartementet, og vi har det siste året hatt en formidabel tilgang på finansiering fra nye prosjekter som vil gi et solid fundament for fortsatt høy aktivitet og faglig fremgang. Det er svært mange dyktige folk ved senteret, noe de mange prosjektene vi har fått siste tiden vitner om. Selv ser jeg frem til nå å få mer tid til egen forskning i et nytt stort EU-finansiert prosjekt jeg er med på å lede, sier Jansen.

 

Overtar et anerkjent forskningsmiljø

Tore Furevik, som nå tar over roret, er professor i oseanografi ved UiB og har i en årrekke vært senterets nestleder. Han har også de siste årene vært leder for Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret, som er finansiert gjennom en bevilgning fra Kunnskapsdepartementet og også støtte fra UiB. Han er også leder for Den nasjonale forskerskolen i klimadynamikk. Tore Furevik er særlig kjent for sine studier av varmetransporten i havet og vekselvirkningen mellom hav og atmosfære, og hvordan dette påvirker klimaet i nordområdene.

– Eystein Jansen har gjort en fantastisk jobb med å bygge Bjerknessenteret opp til å bli Nordens suverent største og mest anerkjente naturvitenskapelige klimaforskningsmiljø , sier Furevik. Vi tiltrekker oss nå både etablerte forskere og unge forskertalent fra hele verden, og sammen med de mange dyktige medarbeiderne som allerede er her, står vi sterkere enn noensinne til å møte de mange forskningsfaglige utfordringene som samfunnsutviklingen krever.

 

Samlokalisering i vestfløyen

De fire partnerne i Bjerknessenteret UiB, Uni Research, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret vil fortsette samarbeidet, og er enige om en ny samarbeidsavtale om klimaforskningen. Samtidig blir organiseringen av senteret forenklet ved at parallelle strukturer rundt Bjerknessenteret og Senter for klimadynamikk slås sammen.

De fire direktørene for samarbeidspartnerne sender en unison takk til Eystein Jansen.

– Vi takker Eystein for fantastisk arbeid gjennom mange år. Han har utviklet Bjerknessenteret fra den spede begynnelse til et stort internasjonalt klimaforskningsmiljø. Vi er sikker på at Tore vil videreføre dette og at klimaforskningen i Bergen tas til nye høyder. På UiB ser vi fram til at Eystein nå bruker litt av sin tid på å utvikle vår tverrfaglige klimaforskningsstrategi for hele universitetet, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB og styreleder for Bjerknessenteret.

– Bjerknessenteret er et svært godt eksempel på vellykket forskningssamarbeid i Bergen, som vi vil være med på å utvikle videre, sier Tore Nepstad, direktør ved Havforskningsinstituttet.

­–  Det Eystein har fått til for klimaforskningen i Bergen er fantastisk. Vi er fornøyd med at Tore Furevik nå tar over som leder og at Eystein fortsatt vil jobbe tett inn i organisasjonen. Samtidig er det bra at vi får en organisasjonsendring som vil forenkle samarbeidet både innenfra og utenfra. I Uni Research ser vi fram til å jobbe videre inn i det sammenslåtte senteret, sier Aina Berg, administrerende direktør i Uni Research, sier Aina Berg, administrerende direktør i Uni Research.

–  Bjerknessenteret har vært særlig viktig for rekruttering av av unge forskere som ønsker en karriere innen klimaforskning. Disse unge forskerne vil sikre at vi kan fortsette klimaforskning på høyt nivå i Bergen i mange år framover, sier Stein Sandven, Direktør ved Nanssenteret.

Tore Furevik ser fram til å ta fatt på et nytt år med forenklet organisasjonsstruktur og oppstart av mange nye store forskningsprosjekt. Samtidig har også Universitetsstyret besluttet å pusse opp vestfløyen på Geofysisk institutt, slik at Bjerknessenteret sine forskere får mulighet til å sitte samlet. I dag er forskerne spredt over flere bygg.

– Det er i sannhet spennende år foran oss, sier Tore Furevik.