Hjem
Aktuelt
Utveksling

Flere italienere til UiB

282 nye internasjonale studenter har sine første dager ved UiB i januar. Tallene for 2014 viser en overraskende oppgang i antall italienske studenter.

Til vårsemesteret 2014 kommer det nesten like mange italienere som tyskere. Det er uvanlig. Bildet er fra internasjonalt studentmottak august 2011
Foto/ill.:
Arne Halvorsen

Hovedinnhold

Som alltid er tyskerne i flertall av de internasjonale studentene ved UiB, men italienerne følger nå hakk i hæl. Mens det til våren vil komme 30 nye tyske studenter til UiB, vil det komme 27 italienere.


– Det er uvanlig at det kommer nesten like mange fra Italia som fra Tyskland. Det er ikke umulig at finanskrisen kan være en faktor. Det er sannsynlig at italienske universiteter nå satser ekstra på mobilitet i utdanning for å gi studentene sine bedre muligheter i arbeidslivet, både nasjonalt og internasjonalt, sier Anniken Gjesdahl, førstekonsulent ved studieadministrativ avdeling ved UiB.


Også Anne Christine Johannesen, viserektor for internasjonalisering ved UiB, tror det pressede arbeidsmarkedet i Sør-Europa kan ha noe å si.

- Et utenlandsopphold som del av universitetsutdannelsen vil være en styrke i et presset arbeidsmarked. Generelt er det blitt stor oppmerksomhet og interesse rundt studiemobilitet både i Europa og i verden for øvrig, sier Johannesen.

Oppgang på 40 prosent

Ikke bare får UiB rekordmange italienere. Universitetet får også rekordmange internasjonale studenter til vårsemesteret. Sammenlignet med for fem år siden har det vært en oppgang på 40 prosent.

– Jeg tror økningen skyldes en kombinasjon av flere faktorer. For det første har UiB mange utvekslingsavtaler, og de fleste nå i vår kommer som Erasmus-studenter. For det andre har vi garantert studentbolig for alle internasjonale studenter. Ikke alle universiteter kan tilby det. Videre har vi et stort emnetilbud på engelsk, et anerkjent universitet og så kan Bergen tilby flott natur, sier Gjesdahl.


Johannsen tror også prinsippet Norge har om gratis universitet, spiller en rolle når de internasjonale studentene velger hvilket land de skal reise til.


- Dette er et prinsipp som universitetene mener er svært viktig å ta vare på. De internasjonale studentene er med på å øke mangfoldet på vårt eget universitet og gir også de norske studentene en mulighet til å øke sitt internasjonale nettverk. Det er svært gledelig at det er en generell økning i antall studenter til UiB. Vi ønsker alle velkommen!, sier Johannsen.

Ønskes velkommen 6. og 7.januar

Sammen med kolleger fra Studieadministrativ avdeling, SIB, Studentparlamentet og Erasmus Student Network , skal hun ønske de internasjonale studentene velkommen den 6-7.januar på Det Akademiske Kvarter.


Disse dagene vil UiB holde et introduksjonsprogram hvor de internasjonale studentene vil få praktisk informasjon om studenttilværelsen, lunsj og litt faglig påfyll. På SV-biblioteket vil de også få hjelp til å semesterregistrere seg.