Hjem
Aktuelt
Utdanning

NOKUT-komité skryter av UiBs arbeid med studiekvalitet

Universitetet i Bergen har gode systemer for kvalitetssikring, sier komité nedsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen i en ny rapport.

Doktorpromosjon i Håkonshallen
Komiteen som er nedsatt av NOKUT har sett spesielt på forskerutdanningen ved UiB. Her er nye doktorer fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet høsten 2013.
Foto/ill.:
Ole Henrik Kongsvik

Hovedinnhold

– Vi er veldig glade og fornøyde på organisasjonens vegne. Det som kommer frem i denne rapporten er et uttrykk for at det har vært jobbet langsiktig og systematisk med kvalitetssikring på UiB, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

En komité fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) besøkte Universitetet i Bergen sommeren og høsten 2013. Rapporten deres er en innstilling som skal behandles av NOKUT-styret 13. februar 2014.

 

Hele universitetet er involvert

– Det er to ting som har vært viktig i UiBs kvalitetsarbeid. For det første har vi et system som brukes til å registrere evalueringer fra studenter, emneansvarlige, programansvarlige og instituttledere. Tidligere rektorat ved UiB har i tett samarbeid med studieadministrasjonen gitt høy prioritet til utvikling av systemet, sier Samdal

– For det andre har det vært jobbet med at hele organisasjonen skal ta systemet i bruk. Det gjelder både vitenskapelig og administrativt ansatte og studenter. Det er ingen hjelp i å ha et system om det ikke brukes. Kontinuerlig og systematisk bruk er viktig for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på studietilbudene våre, fortsetter hun.

NOKUT-komiteen har sett på forskerutdanningen ved UiB, samt mastergradsprogrammet i farmasi.

 

Konkrete råd gir endringer

I rapporten kommer komiteen nedsatt av NOKUT også med en rekke råd for å forbedre kvalitetsarbeidet ved UiB. Disse skal nå tas opp blant annet i utdanningsutvalget.

– Jeg synes komiteen har gjort et godt og grundig arbeid. Det er veldig nyttig for oss som organisasjon å få et blikk utenfra og konkrete råd. Vi har allerede begynt å diskutere i ledelsen hva som er gode steg videre for å involvere organisasjon og ytterligere øke studiekvalitetsarbeidet. Vi kommer nok til å gjøre endringer basert på rådene vi har fått, sier Samdal.

Ved universitetet er kvalitetsarbeidet innen forskning og utdanning en del av den løpende akademiske debatten gjennom seminarer og andre former for kritisk granskning og debatt. UiBs håndbok for kvalitetssikring av universitetsstudiene kom i sin første utgave i 2004, og skal være en rettleder i det praktiske og systematiske kvalitetsarbeidet. Den 4. utgaven av boken kom i 2013.