Hjem
Aktuelt
Forskerutdanning

Flere kvinner tar doktorgrad

Aldri før har så mange kvinner tatt doktorgrad ved Universitetet i Bergen. I 2013 ble det kreert 265 nye doktorer, 140 av disse var kvinner.

Fra doktorpromosjon i Håkonshallen
– Vi får stadig flere gode rollemodeller for kvinnelige doktorer, sier rektor Dag Rune Olsen. Bildet er fra doktorpromosjonen i Håkonshallen høsten 2013.
Foto/ill.:
Ole Henrik Kongsvik

I 2013 var kvinnene for tredje gang i flertall blant dem som disputerte til doktorgraden ved Universitetet i Bergen. 140 kvinnelige doktorer ble kreert i fjor, flere enn noen år tidligere.

Tradisjonen tro blir de nye doktorene fra høstsemesteret feiret i Håkonshallen 24. januar.

 

Gode rollemodeller

UiB har ingen spesielle tiltak for å oppmuntre kvinner til å ta doktorgrad, sier rektor Dag Rune Olsen.

– Om vi har en måte å stimulere flere kvinner til å søke doktorgrad, må det være at vi har gode rollemodeller. De får vi også stadig flere av. Utfordringen vår ligger snarere i å rekruttere kvinner til professorstillinger. Her har vi en betydelig jobb å gjøre, sier rektor.

Han trekker frem flere førsteamanuensisstillinger som ett av verktøyene som kan brukes til å få få flere kvinnelige professorer.

Antallet kvinner som tar doktorgrad har vært økende også på nasjonalt plan de siste årene, hvor andelen på like under femti prosent.

 

Samfunnet trenger flere doktorer

Mellom 2003 og 2012 har det blitt avlagt 10.633 doktorgrader i Norge. Ved UiB har tallet vært jevnt stigende, og i 2013 ble det kreert 265 nye doktorer. Også det flere enn noensinne.

Økningen er nødvendig for å dekke kunnskapsbehovet i samfunnet, mener rektor. I 2012 fortalte en rapport fra Kunnskapsdepartementet at det i 2017 ville bli utdannet rundt 700 stipendiater for lite årlig.

– Det er et stort kunnskapsbehov i arbeidslivet, både det offentlige og det private. Universitetet i Bergen har de siste årene fått flere doktorgradsstillinger, og vi har vært flinke til å søke om flere, sier rektor Olsen.

Han forteller at UiB også har satset over lang tid på å øke kvaliteten i forskningen, noe som innebærer flere doktorgrader.

– Økningen i doktorgrader er et resultat av en langsiktig satsning på kvalitet, sier Olsen.

En komité fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen skrøt nylig av UiBs arbeid med kvalitet i forskerutdanningen.