Hjem
Aktuelt
Utdanning

Høy andel av UiB-kandidater er i relevant jobb

Universitetet i Bergen gir studenter god kompetanse til arbeidslivet. De aller fleste er i relevant jobb to år etter utdanning, og utviklingen er positiv, viser en ny rapport.

Studenter i en forelesningssal
Det store flertallet av UiB-studenter får relevant jobb etter studiene, viser ny rapport. Bildet er fra semesterstart høsten 2013.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Siden 2005 har andelen kandidater fra Universitetet i Bergen som opplever arbeidsledighet eller ufrivillig deltid i arbeidslivet sunket fra fem prosent til rundt tre prosent i 2011.

Tallene er presentert i "Fra studier til jobb i Bergensregionen" (PDF), en rapport som sammenligner kandidatundersøkelsene som har blitt gjennomført av Karrieresenteret ved Studentsamskipnaden i Bergen annethvert år mellom 2003 og 2011. I motsetning til de tidligere rapportene, ser denne rapporten på disse undersøkelsene i sammenheng.

 

Får jobb etter utdannelse

– Det er viktig for Universitetet i Bergen å ha kunnskap om hvilke jobber kandidatene våre får og om kompetansen de tilegner seg ved UiB er tilfredsstillende for jobben de skal gjøre. Det er gledelig å se at vi utdanner folk med god kompetanse til arbeidslivet. De aller fleste er i jobb, og i en relevant jobb, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

Siden 2005 har det skjedd nærmest en dobling i antall kandidater som har stillinger de opplever som ikke-relevante: en økning fra 8,5 prosent i 2009 til 16.3 prosent i 2011. En del av endringen kan forklares med spørsmålsformuleringen i undersøkelsen: I 2007 ble kandidatene spurt om de hadde hatt relevant arbeid siden uteksaminasjon, mens de i 2011 ble spurt om nåværende stilling opplevdes som relevant.

 

Karakterer har liten effekt

Undersøkelsen viser at blant dem som får relevant arbeid etter studiene, er det stadig flere som får det raskt etter uteksaminasjon. Samtidig klarer kandidatene med høyere grad seg klart bedre på dette området. I 2011 hadde 42 prosent av de spurte bachelorkandidatene et ikke-relevant arbeid, 9,5 prosent var arbeidsledige, og 6,8 arbeidet ufrivillig deltid. De tilsvarende prosenttallene for masterkandidater var 14,2, 3,5 og 2,4.

Karakterer har liten innvirkning på tilpasningen til arbeidslivet, så lenge man fikk C eller høyere. Det er likevel et klart unntak blant studenter fra Humanistisk fakultet (HF). Mens 6 prosent av A-kandidatene opplyste at de ikke har relevant arbeid, er tallet over 40 prosent for C-kandidatene. Det positive med dette er at kandidatene har mulighet til å påvirke sin egen situasjon i stor grad ved å ta høyere grad og ved å jobbe hardt for å få gode karakterer.

 

UiB vil gi mer praktisk erfaring

Når kandidatene skal vurdere utdanningen, mener 83 prosent at utdanningen har gitt tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å mestre jobben. Mens tallene for masterkandidatene har holdt seg stabilt, er det bare 60 prosent av bachelorkandidatene som svarte bekreftende i 2011 - en nedgang på ti prosentpoeng fra 2007.

– Det at det i dag er flere bachelorkandidater i dag som vurderer at de ikke har tilstrekkelige kunnskaper til å mestre jobben, kan være et uttrykk for at arbeidsmarkedet og forventningene endrer seg, sier Oddrun Samdal.

Hun trekker også frem at rapporten viser at UiB kan jobbe mer med å gi studentene mer praktisk erfaring og kontakt med arbeidslivet i løpet av studietiden, noe også Studiebarometeret til NOKUT påpekte tidligere i år.