Hjem
Aktuelt
Universitetsstyret

Jacobsen blir ny leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB

Christine M. Jacobsen tilsettes som ny faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB.

Christine M. Jacobsen skal lede Senter for kvinne- og kjønnsforskning.
Foto/ill.:
Jan Kåre Wilhelmsen

Hovedinnhold

Jacobsen har doktorgrad i sosialantropologi fra 2006. Hun har vært postdoktor ved Universitetet i Oslo og forsker ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen, inkludert leder for IMER i Bergen. Hun er for tiden postdoktor ved Institutt for sosialantropologi ved UiB.

Jacobsen har migrasjon og kjønn som spesialfelt. Hun har undervist og veiledet på alle akademiske nivå, og har vært engasjert i arbeidet med å videreutvikle den organiserte forskerskolen innenfor feltet ”Welfare, Working life and Migration” (VAM). Hun har fått flere store bevilgninger fra Norges forskningsråd og leder en tverrfaglig forskningsgruppe. Hun har videre en rekke norske, nordiske og internasjonale verv knyttet til feltet kjønn og migrasjon, er aktiv i internasjonale forskernettverk og har arrangert nasjonale og internasjonale konferanser.

Christine M. Jacobsen blir tilsatt for en åremålsperiode på 4 år. Det humanistiske fakultet fastsetter tiltredelsesdato.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Les mer på senterets nettsider.