Hjem
Aktuelt
Universitetsledelsen

UiB-rektoratet i sosiale medier

Rektor Dag Rune Olsen og resten av rektoratet tar i bruk blogg og sosiale medier for å kommunisere med organisasjonen.

Rektoratet ved UiB
Rektoratet ved Universitetet i Bergen tar i bruk nye medier for å kommunisere. Fra venstre: Prorektor Anne Lise Fimreite, viserektor for utdanning Oddrun Samdal, rektor Dag Rune Olsen, viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen.
Foto/ill.:
Leif Skaar

Hovedinnhold

– Det er viktig for oss å være så åpne og kommuniserende som mulig. En kunnskapsvirksomhet som universitetet er helt avhengig av en god dialog mellom øverste ledelse og de som står for forskningen og utdanningen, sier rektor Dag Rune Olsen.

Siden desember 2013 har han blogget på rektor.b.uib.no sammen med prorektor Anne Lise Fimreite og viserektorene Oddrun Samdal og Anne Christine Johannessen.

 

Tar opp aktuelle tema

Bloggen er i hovedsak for ansatte og studenter som er interesserte i universitetet.

– En blogg er en enkel og rask måte å kommunisere med en organisasjon, i motsetning til for eksempel interne nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden. Forutsetningen er at man har følgere, sier rektor Dag Rune Olsen.

Så langt har bloggen både tatt opp universitetsstrategi som deltakelse i EU-programmet Horizon 2020, som å kommentere aktuelle UiB-hendelser i media.

– Vi skriver om det vi mener er viktige og aktuelle tema i universitetsdebatten, alt fra det lokale til det rikspolitiske som påvirker Universitetet i Bergen, sier Olsen.

 

Facebook & Twitter

I tillegg til bloggen er rektoratet også til stede på Twitter (se faktaboks) og med en egen side på Facebook. Facebook-siden, som ble opprettet i februar 2014, vil vise mer av hva som foregår fra dag til dag i ledelsen.

– Alt dette er et forsøk på å være så åpen og kommuniserende som overhodet mulig. Det er vanskelig å være i direkte kontakt med den enkelte ansatte og den enkelte student, så man må finne andre kommunikasjonsformer, sier Olsen.