Hjem
Aktuelt
News

Statsministeren åpnet marint forskningssenter

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk samler Bergen til et marint kraftsentrum. – Senteret styrker Norge som en sentral nasjon innen den marine sektoren, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg åpnet Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk ved Akvariet i Bergen tirsdag 18. februar.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Marine forskningsmiljøer ved Universitetet i Bergen, Uni Research, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret går nå sammen for å løse de store spørsmålene knyttet til havets økologi. De praktiske konsekvensene er bedre forvaltning av ressursene i havet og bedre miljø. Statsminister Erna Solberg åpnet senteret sammen med fiskeriminister Elisabeth Aspaker 18. februar.

Åpningen var lagt til Akvariet i Bergen.

Statsministeren er svært fornøyd med at de marine miljøene nå går sammen i Bergen.

– Samlingen av det marine miljøet i Bergen gjør at vi styrker stillingen vi allerede har som en av de mest sentrale nasjonene innen marin sektor, sier Solberg til uib.no

Hjortsenteret vil også ha stor betydning for Vestlandet, mener hun. 

– Det å vise de marine kreftene på Vestlandet, og sørge for at næringslivet og resten av forskningsmiljøene anerkjenner at det her finnes et stort samlet miljø som ikke kan rokkes ved, har stor betydning for vestlandsregionen, sier Solberg.

Se video av statsministerens åpning her.

 Vil bli verdensledende

Målet til Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk er å bli verdensledende på verdenshavenes økologi og biokjemiske prosesser..

– Samlet sett er miljøene i Bergen allerede verdens største når det gjelder forskning på marine økosystemer. Med Hjortsenteret samler vi denne kompetansen under samme tak, sier biologiprofessor Øyvind Fiksen, ved Institutt for biologi.

Senteret skal forske på hvordan artene i havet fra mikrober til fisk påvirker hverandre i et helhetlig samspill. Dersom ett ledd i økosystemet blir påvirket, så får dette konsekvenser for hele næringskjeden.

– Forskningen vår bidrar først og fremst å forstå økologien og de biokjemiske prosessene i havet. Men det er kun forskning som gir mulighet til å høste på en mer fornuftig måte, for eksempel hvilken art som skal fiskes til enhver tid, påpeker Fiksen.

Senteret vil også forske på miljø- og klimakonsekvenser i et økologisk perspektiv.

 

Kartlegger med ekkolodd

I tillegg til fremragende forskere, har senteret tilgang på det siste innen infrastruktur. Det disponerer båter, lyttebøyer og ubemannede u-båter med ekkolodd for å observere havområdene.

Snart får senteret disponere to nye forskningsfartøy. Det ene er isbryteren Kronprins Haakon som kan gå helt opp i den arktiske isen og Dr. Fridtjof Nansen som er beregnet for tropiske strøk.

 

Klare for fremragende forskning 

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen mener at Hjortsenteret har svært gode sjanser for å oppnå status som et senter for fremragende forskning (SFF) etter at miljøene nå er klare til å dra sammen.

 – Hjortsenteret er nå der som Bjerknessenteret for klimaforskning var før tildelingen av Senter for fremragende forskning. Dermed er også en av ambisjonene for Hjortsenteret lansert, sa Olsen under åpningen av senteret.

 Det er ennå usikkert hvor senteret blir lokalisert.