Hjem
Aktuelt
Holbergprisen

Holbergprisen 2014 til islam-forsker

Den britiske religionshistorikeren Michael Cook får «samfunnsvitenskapens Nobelpris». Terje Lohndal blir tidenes yngste mottaker av Nils Klim-prisen.

Professor Michael Cook ved Princeton University får Holbergprisen 2014 for sitt bidrag til å øke forståelsen om islam.
Foto/ill.:
Denise Applewhite

Styreleder i Ludvig Holbergs Minnepris, Sigmund Grønmo, kunngjorde vinnerne på Det Akademiske Kvarter den 11.mars. Den 4.juni vil den offisielle overrekkelsen av prisene finne sted i Håkonshallen.

Holbergprisen, på 4,5 millioner kroner, blir omtalt som «samfunnsvitenskapens Nobelpris» og deles ut årlig for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år innenfor Holbergprisens fagfelt. Prisene administreres av Universitetet i Bergen.

 

Gir bedre forståelse av islam

Ifølge Holbergkomiteen får professor Cook prisen i 2014 fordi han bidrar til å øke samfunnets forståelse av islams historie og religiøs tekning. Gjennom sin forskning viser han hvordan innsikt i islam bidrar til bedre forståelse av viktige tema i samtiden, som fundamentalisme innenfor religion.

Cook avdekker nye perspektiver på forholdet mellom religion, politikk og rettslige forhold. Han var blant annet en av de første som tok i bruk ikke-islamske kilder i forskningen på religionens historiske unnfangelse.

Holbergprisvinneren har fått publisert en rekke bøker, som har blitt oversatt til mange språk (se faktaboks). Blant annet japansk, arabisk og persisk. Til våren kommer enda en bok. Der undersøker Cook hvorfor islam har fått en fremtredende politisk rolle i vår samtid.

Les Holbergkomiteens begrunnelse her.

 

Formidlingsoppgave

Professor Knut Vikør  arbeider spesielt med islamsk historie på Universitetet i Bergen. Han forteller at Cook er en viktig prisvinner, og at han arbeider for å nyansere oppfatningene om at det er grunnleggende og uoverkommelige motsetninger mellom islam og den vestlige verden.

– Popularisering er også en viktig del av oppgaven, sier Vikør. Han peker på flere bøker Cook har skrevet for et allment publikum, som "Muhammad" og "The Koran: A very short introduction".

 

Tidenes yngste Nils Klim-prisvinner

Lingvisten, Terje Lohndal (1985), er tidenes yngste vinner av Nils Klim-prisen, verdt 250 000 kroner. Han får prisen for originaliteten han viser i sine mange publikasjoner på høyt internasjonalt nivå.

Les Niels Klim-komiteens begrunnelse her.

Lohndal er allerede et internasjonalt kjent navn innen lingvistikken. Hans forskning innenfor fagmiljøet beskrives med formuleringer som formell grammatikk og Chomskyansk lingvistikk.

 — Jeg vil finne ut om det er noen språkspesifikke mekanismer som styrer den, og hva forholdet mellom språkevne og generell kognisjon er. Jeg ser spesielt på samvirket mellom språklig struktur og språklig betydning, det vil si strukturen og betydningen til setninger, sier Lohndal.

Lohndal er utdannet ved Universitetet i Oslo og tok doktorgraden ved lingvistisk institutt, University of Maryland. Han er i dag førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.