Hjem
Aktuelt
Klima

Norsk ungdom er klima-optimister

Ny teknologi vil bidra til å løse klimaendringene, tror norsk ungdom. Men de tror også på moderasjon.

223 elever fra videregående skole var med i LINGCLIM-prosjektet. Mange av dem hadde møtt opp på UiBs klimasamling for å gi tilbakemeldinger på undersøkelsen.
Foto/ill.:
Tor H. Monsen

Hovedinnhold

Se for deg tre ulike fremtidsvisjoner: En ødelagt verden i ruiner; en teknofisert fremtid med svevende kjøretøy; og en grønn fremtid flust med parker og sykler.

132 elever fra videregående skole fikk se bilder som illustrerte disse tre ulike fremtidene. Deretter ble elevene spurt hvilket bilde de tror er den mest sannsynlige illustrasjonen av fremtiden om 30 år.

73 av elevene, altså 55 prosent, valgte det såkalte «teknofikserte» bildet. Bare 12 av elevene valgte alternativet "grønn fremtid", mens 35 valgte «ødelagt fremtid».

– Resultatet tyder på at ungdommen ser optimistisk på fremtiden og tror vi vil klare å håndtere klimaendringene ved hjelp av ny teknologi. Samtidig viser undersøkelsen at de også mener moderasjon er viktig, sier Kjersti Fløttum. Hun er professor ved Institutt for fremmedspråk og leder for LINGCLIM-prosjektet (se faktaboks).

Resultatene fra skoleundersøkelsen i LINGCLIM ble presentert på en klimasamling på Universitetet i Bergen onsdag 2.april.

 

Mer optimisme enn forventet

Professor Kjersti Fløttum sier hun er overasket over resultatet.

– Det er mer optimisme enn det jeg hadde trodd. Jeg hadde sett for meg at flere ville valgt bildet av en ødelagt fremtid, sier hun.

Sverre Storevold, førsteklassing ved Laksevåg gymnas var med i undersøkelsen. Han var en av de mange som valgte det teknofikserte bildet.

– Jeg har tro på en teknofiksert fremtid fordi teknologien utvikler seg hele tiden, og det er ingen tegn på at den vil stoppe. For at vi skal klare å redusere utslippene må vi tilpasse oss teknologisk, blant annet med å utvikle mer miljøvennlige fremkomstmiddel, sier Storevold.

 

80 prosent er bekymret

Samtidig som ungdommen ser optimistisk på fremtiden, er de likevel bekymret for klimaendringene. Dette kommer frem i den ferske klima/miljø-undersøkelsen til Norsk medborgerpanel, som også ble presentert på klimasamlingen.

I undersøkelsen svarer over 80 prosent av deltakerne mellom 18-25 år, i tråd med befolkningen for øvrig, at de er noe bekymret, bekymret eller svært bekymret for klimaendringene.

Og kanskje er det denne bekymringen som gjør at de også mener moderasjon er viktig for å hanskes med klimaendringene.

 

Må ta ansvar lokalt

Et flertall av elevene mener for eksempel at oljeproduksjonen i Norge bør reduseres, og at vi bør gå foran som et godt eksempel.

I tillegg mener nesten alle at vi må ta ansvar lokalt for en bedre verden globalt. Det kom frem i en delundersøkelse om de lokale klimaendringene. I den svarte 73 av 78 elever at det er viktig at vi i Hordaland reduserer vårt forbruk for å hindre negative konsekvenser i andre land.

– Dette tyder på en ansvarsfølelse og at mange tenker at kutt i forbruket er nødvendig, sier Vegard Rivenes, prosjektassistent ved LINGCLIM-prosjektet.

Resultatene fra LINGCLIM-skoleundersøkelsen er antatt til publisering i det populærvitenskapelige tidsskriftet NATUREN i et eget klimanummer til høsten. I tillegg jobber forskerne med en vitenskapelig publikasjon.

Dokumenter