Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSLEDELSE

Kvalitetsbevisst universitetsdirektør takker av

- Det har vært syv veldig flotte år, sier Kari Tove Elvbakken. 1. april 2014 sluttet hun som universitetsdirektør ved Universitet i Bergen (UiB) og gikk over i ny stilling som professorstipendiat. 10. april ble hun hedret av universitetsstyret for sin store innsats.

Kari Tove Elvbakken
Kari Tove Elvbakken sluttet som universitetsdirektør 1. april 2014. 10. april ble hun hedret for sin store innsats for universitetet.
Foto/ill.:
Walter Wehus

Hovedinnhold

Du har vært universitetsdirektør ved UiB syv år. Hvis du skal gjøre et forsøk på å oppsummere disse årene. Hva vil du trekke frem?

- Jeg har hatt syv veldig flotte år som universitetsdirektør og har trivdes godt i denne rollen ved et veldig bra universitet! I løpet av disse årene mener jeg universitetet har blitt enda tydeligere i sin profil som et anerkjent forskningsuniversitet. I samspill med den faglige ledelsen ved universitetet har jeg har lagt vekt på å bidra til gode kår for forskning og utdanning gjennom konsentrasjon om kvalitet. Det er tydeligere nå enn for noen år siden at institusjonene innenfor høyere utdanning og forskning er svært forskjellige her i landet. Jeg mener det er bra med diversitet og arbeidsdeling mellom institusjonene. Universitetets verdier og hovedoppgaver er blitt tydeligere og ved UiB er det satset på konsentrasjon om kvalitet i forskning og utdanning. Det har vært fremgang for UiB på rankinger, og det vises i Kunnskapsdepartementets tilstandsrapporter.  

 

Åpenhet om prioriteringer og ressurser

 

Universitetsdirektøren er øverste leder for hele administrasjonen ved universitetet. Hva har vært viktigst for deg å fokusere på?

- Universitetsdirektøren er sekretær for universitetsstyret, og arbeidet med å forberede vedtak i styret og følge dem opp etterpå er svært viktig. I mars 2007 vedtok styret en innstilling om rollefordeling mellom rektor og universitetsdirektør. Etter min vurdering har det sikret et godt samspill mellom den administrative og faglige ledelsen, og vært førende for styrking av den faglige ledelsen. Dette mener jeg er svært viktig for universitetets virke. Universitetsdirektøren leder den samlende administrative virksomheten. Denne virksomheten er kompleks, mangeartet og veldig spennende å arbeide med. Det har vært kjekt å jobbe sammen med alle lederne og deres avdelinger, fra eiendommer til studieadministrasjon.  

- Arbeidet med ressursfordeling og budsjettmodeller er viktig og har vært prioritert. Hensynet til gjennomsiktighet og åpenhet om prioriteringer og ressurser har vært førende, med Risautvalgets innstilling fra 2008 som et godt utgangspunkt. Andre viktige saker var drøfting av ledelsesformer og vedtakene i 2008 og 2012 om valg av rektor.  Samarbeidsforhold med selskaper universitetet er eier av har vært tema gjennom hele perioden, og jeg mener mye bra er oppnådd. I desember i fjor ble arealplan og handlingsplan for reduksjon av midlertidighet vedtatt. Det er bra. Å sikre alle vitenskapelig ansatte tid og ressurser til forsking har vært viktig. Å styrke samspillet på tvers av administrative felt, som samarbeid om internasjonalisering, miljøarbeid, støtte til eksternfinansiert virksomhet og språkarbeid har også vært prioriterte oppgaver. Rekrutteringspolitikk, rettighetspolitikk, arealspørsmål og energiøkonomisering har også vært inspirerende saker å arbeide med.

 

Styrking av faglig ledelse

 

Kan du nevne noen høydepunkter?

- Å arbeide for bygg og annen infrastruktur for forskning, utdanning og studentvelferd har vært sentralt. Det var flott å kunne feire tildeling til odontologibygget i 2008, og å få ferdigstilt Kvarteret og Studentsenteret. Midler til rehabilitering av Universitetsmuseet var fantastisk å få i 2013. At UiB fikk Kunnskapsdepartementets Likestillingspris i 2009 var stort, og det har vært fantastisk å være med på feire alle som oppnår doktorgrad og alle som lykkes i innsatsen for forskningsmidler fra EU og Forskningsrådet.

- I de siste årene er ansvar og myndighet, også i ressursspørsmål, flyttet fra institusjonsnivå til fakultetsnivå, det syns jeg er bra. Det henger sammen med styrking av den faglige ledelsen på fakultetsnivå, med styrkede mandat for dekanene fra 2009.

 

Et privilegium

 

Hva har betydd mest for deg i kontakten med de ansatte?

- Det daglige samarbeidet om de viktige sakene. Som universitetsdirektør er du svært heldig og får møte mange ansatte, både ved komplekse og krevende oppgaver, og ved gledelige anledninger. Det er svært mange det er bra og inspirerende å ha kontakt med. Jeg har opplevd samspillet med fagforeningene som veldig godt og konstruktivt. Og så har jeg satt stor pris på å møte hele den administrative virksomheten samlet, sånn som like før jul i Grieghallen til oppsummering og julekaffe.

Du er også kjent for å invitere kollegaer til selskap hjemme hos deg selv.

- Jeg liker å lage mat til mange. Jeg kan multiplisere, og det hjelper. Det er hyggelig å kunne være sammen ved måltider hjemme.

Hvordan har det vært å være direktør for å en så kompleks institusjon som UiB?

- Det har vært et privilegium. Det som er så flott med universitetet, er den store betydningen det har og har hatt historisk i samfunnet. Tenk på alle studentene, de får kunnskap for livet ved universitetet. Møtet med alle studentene på Muséplass ved semesterstart har vært fantastisk fint. Det at det i våre hus, i vårt virke skjer nye oppdagelser. UiB er rikt og har store ressurser. Det har vært veldig fint å bli kjent med helheten og overalt møte folk som brenner for universitetet. UiB er en fantastisk institusjon.

 

Ser fremover

 

Hvordan har du hentet inspirasjon til topplederrollen?

- Det har vært en stor glede å samarbeide med så mange. Jeg er interessert i og glad i universitetet, og jeg syns jeg har vært med på å få til mange og viktige ting. Alt dette er inspirerende i seg selv.

Det kom som en overraskelse da det ble kjent at du skulle over i en ny stilling før åremålet som universitetsdirektør gikk ut. Det førte til en del medieoppslag. Ønsker du å si noe mer om dette?

- Nei, - jeg ser fram til min nye hverdag ved UiB. Jeg er glad for det jeg har fått være med på og gleder meg til det jeg skal gjøre fremover. Jeg er glad i universitetet og håper å kunne være til nytte for universitetet også i framtiden.

Hva skal du gjøre nå?

- Nå skal jeg finne tilbake til forskningen. Jeg har hatt lederroller i mer enn femten år, selv om jeg også var forsker inntil jeg ble universitetsdirektør i 2007. Nå gleder jeg meg til igjen å være aktiv i faglige felleskap, som gjest ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR). Der treffer jeg mange jeg har arbeidet med før, om alt fra forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv, om kontrollinstitusjoner og om abortpolitikk. Jeg har flerfaglig bakgrunn, med hovedfag i ernæring og doktorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap. Så aller først skal jeg bruke litt tid på å finne veien videre.

Les også Hedret tidligere universitetsdirektør