Hjem
Aktuelt
Søkertall

Flere vil bli lektor

Fristen for å søke opptak til høyere utdanning gikk ut 15. april. For Universitetet i Bergen viser tallene at 23 prosent flere vil bli lektor.

Antall søkere til lektorutdanningene ved UiB går frem med 23 prosent. Det er særlig lektorutdanningen i naturvitenskap og matematikk som lokker søkere til UiB.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

– Mye oppmerksomhet om gode lærere i kombinasjon med høy kvalitet på UiB-lektorene, kan forklare økningen, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

Samlet sett går antall søkere til lektorutdanningene ved UiB frem med 23 prosent og det er særlig lektorutdanningen i naturvitenskap og matematikk som lokker søkere til UiB. Her er det en økning på 72 prosent sammenliknet med i fjor.

– Vi er opptatt av et sterkt og godt samarbeid med skolene. Når vi spør dem hva de mener om lektorene fra UiB, er de særdeles positive. Både faglig og pedagogisk har kandidatene våre et godt omdømme. Dette i tillegg til mye oppmerksomhet om læreryrket den siste tiden, kan være noen av årsakene til de gledelige tallene, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

 

Økning for realfagene for åttende året på rad

Realfagene lokker også mange studenter til UiB. Sammenlignet med i fjor er det i 2014 en økning på 11 prosent. Realfagene ved UiB har dermed økt i popularitet hvert år siden 2007, og har nå 81 prosent flere søkere enn i 2007. 

Ved Det humanistiske fakultet opplever de i tråd med nasjonale strømninger en generell nedgang til sine fagområder. Mediefagene ved UiB går også tilbake i antall søkere med 19 prosent. Likevel er flere av disse studiene fortsatt blant de mest populære. For helseutdanningene, juss, samfunnsfag og psykologi, er det ikke betydelige endringer fra i fjor.

 

Fornøyde med tallene 

Til tross for gode søkertall på utvalgte satsingsområder går UiB noe tilbake totalt sett. Til sammen er det 8611 som har Universitetet i Bergen som sitt førstevalg, noe som utgjør en nedgang på cirka 6 prosent fra i fjor.

 

– Vi er fornøyde med årets søkertall. 2013 var et historisk toppår med hele 9195 søkere, noe som blant annet skyldtes det nye populære studietilbudet i kinesisk, og at søkertrendene matchet godt med UiBs faglige profil. Årets søkertall ligger likevel godt over tallet fra 2012, og er mer i tråd med gjennomsnittet de siste årene, sier viserektor Samdal.