Hjem
Aktuelt
Journalistikk

Media City Bergen åpner i 2017

Mediebransjen i Bergen flytter sammen i et historisk samarbeidsprosjekt. UiB flytter sin medieutdanning og vil starte nytt forskningssenter på journalistikk.

M.C.B.
Den overordnede ambisjonen for Media City Bergen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.
Foto/ill.:
Entra OPF Utvikling / MAD Arkitekter / Placebo Effects

Hovedinnhold

Torsdag 8. mai vedtok styret i TV 2, som den siste av aktørene bak medieklyngen, å flytte til Media City Bergen (MCB) i Lars Hilles gate 30 i Bergen sentrum. Fra mai 2017 blir MCB arbeidsplass for 1200 mediefolk og studenter. Byggearbeidene starter allerede tidlig neste år.

Universitetet i Bergen (UiB) var den første TV 2 gikk i dialog med om MCB-prosjektet. UiB gikk sterkt inn i prosjektet, og satser stort når de nå flytter sin medieutdanning til MediaCity Bergen. UiB og TV 2 skal blant annet ha et tett studiosamarbeid som også kommer studentene til gode.

– UiB skal etablere en internasjonalt attraktiv medieutdanning med studieløp fra bachelor- til masternivå. Det skal legges til rette for fremragende forskning på digitale medier. Her vil studenter, forskere, journalister og teknologer være helt i forkant av utviklingen innen digital journalistikk, tv-produksjon og medieteknologi. MCB vil føre til en rekke innovasjoner og nyskapinger i møte mellom bransjen og universitetet, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Les også: UiB spiller nøkkelrolle i Media City Bergen 

Kronikk: Akademia og journalistikkens fremtid

Medieutdanning for fremtiden

Universitetet i Bergen kommer til å tilby tre nye bachelorprogram knyttet til digitale medier, journalistikk og medieproduksjon, med maksimalt 180 studenter fordelt over tre årskull. Det blir også lagt opp til en produksjonsorientert master med maksimalt 40 studenter.

I Media City Bergen vil Institutt for informasjons- og medievitenskap få gode lokaler for forskning og undervisning. I tillegg til ordinære undervisningsrom vil flere spesialrom legge til rette for fremtidsrettet undervisning og forskning:

  • forskningslab
  • observasjons- og øvingsstudio
  • teknisk verksted
  • redigeringssuiter, lydstudio og fargekorrigering 

I lokalene vil det også̊ være et stort område utformet som et redaksjonslokale, godt egnet til praktisk redaksjonsarbeid.

 

Et laboratorium for journalistikk

– Det haster med å finne løsninger på de digitale utfordringene de redaktørstyrte mediene står overfor. Nyhetsinstitusjonen må så å si finne seg opp på nytt i årene fremover. I dette reorienteringsarbeidet mener vi akademia kan spille en konstruktiv rolle, sier instituttleder Leif Ove LarsenInstitutt for informasjons- og medievitenskap.

Instituttet har sammen med samarbeidspartnerne i MCB sendt søknad til Norges Forskningsråd om opprettelse av Bergen Journalism Lab, som skal være et såkalt Senter for forskningsdrivet innovasjon (SFI). Slike sentre skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid med bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Bergen Journalism Lab skal drive eksperimentering med ny og eksisterende teknologi for å utforske og skape nye journalistiske sjangre, samt nye måter å produsere og formidle journalistikk på i fremtiden. Senteret vil være et internasjonalt samarbeid (se faktaboks), og skal utdanne minst åtte phd-er.

– Dette er et godt eksempel på hvordan næringsliv og akademia kan finne en god måte å samarbeide på, med gjensidig respekt for vår egenart og samfunnsoppgaver. UiB kan være med og utvikle journalistikken i en kritisk tid for norsk medieoffentlighet, sier Larsen.

 

Skal sikre viktig journalistikk

I fjor kom Fritt ord-rapporten Journalistikk og demokrati. Den viser til flere internasjonale eksempler på samarbeid mellom journalister og utdanningsinstitusjoner. Det er en oppgave for akademia å styrke produksjon av kvalitetsjournalistikk i samfunnet, hevder rapporten. 

– Forskning og utvikling er helt sentralt for å realisere den faglige ambisjonen i Media City Bergen. Men dette handler om mer enn teknologisk og innholdsmessig innovasjon. Det handler også om et samarbeid som skal bidra til å sikre produksjon av viktig journalistikk i årene fremover, sier Olsen.