Hjem
Aktuelt
Grunnlovsjubileet

O grunnlovsfest!

Med utrop som «O, Frihet!», svulstige metaforer og sitater på latin, fikk Bergens 1814-politikere overbevist Riksforsamlingen, og spikret grunnloven.

Grunnlovskonsert i Korskirken

Det var grunnlovsfest i Korskirken i anledning Grunnlovsjubileet.
Produsent:
Håvard Holme

Ak! der hviler Blodskyld over Sverige! O! I, mine Brødre!

De dramatiske utropene til eidsvollsmannen, Jonas Rein, rekker til bakerste benk i en fullsatt Korskirke. De dramatiske gestene og ordbruken hans kunne passet i en gammel italiensk opera, men det er 1814s talekunst tilskuerne er vitne til. I anledning grunnlovsjubileet var det festmøte i kirken, der seks viktige taler fra grunnlovsåret ble fremført.

– I dag kan retorikken som ble brukt i 1814 virke skjærende falsk, tillært, utstudert, utvendig og overflatisk. Men det var altså dette som skulle til. De som ble grepet av Jonas Reins ord, må ha vært fortrolig med en annen måte å bruke ordene på enn den som er vår, en annen måte å uttrykke følelser på, en annen oppfatning av personlig troverdighet, sa Anders Johansen, professor i sakprosastudier ved UiB. Han tolket de 200 år gamle talene i Korskirken. 

Metaforer, allegorier og sitater på latin

I 1814 var den politiske talen full av utrop som «O, Frihet, O Fedreland!». I tillegg brukte talerne et blomstrende billedspråk, dynget ned med metaforer, allegorier, og med henvisninger til oldtidens historie og mytologi. Til avslutning var ingen ting bedre enn et sitat på latin.

– 1814-generasjonens kampretorikk var sterkt påvirket av den store franske revolusjonen.  Den var som regel en oppvisning av patriotiske dyder med et tydelig heroisk preg. Situasjonen ble tegnet i svart og hvitt. Vi hadde friheten på den ene siden, tyranniet på den andre, sa Johansen.

Ikke greie på økonomi - holdt finanstale

Og retorikken fungerte. Til tross for at Rein ikke hadde greie på økonomi, vant han Riksforsamlingens flertall gjennom sin berømte finanstale «Jeg opofrer indtil den sidste Rest». Wilhelm F. K. Christie greide, til tross for sin mer knappe stil, å overbevise Riksforsamlingen om å utelukke jøder fra Norge. Hva gjorde retorikken deres så effektiv?

– 1814-generasjonen var klassisk dannet, den var før-romantisk. Den gikk ut fra at kommunikasjon av følelser måtte skje gjennom imitasjon av noen upersonlige forbilder. Det gjelder bare å innta den heroiske positur så ble man selv, og dermed publikum, revet med til de helt store høyder, sa Johansen.