Hjem
Aktuelt
Teknologi

Neste stopp Polhavet

Fjernstyrte undervannsfarkoster kan gjøre jordens minst utforskede hav tilgjengelig for forskning.

Fremtidens måleinstrument

"Glideren" erstatter 15 mann på tokt, og kan hente data fra områder som tidligere har vært utilgjengelige.
Produsent:
Algot Kristoffer Peterson

Hovedinnhold

Ved Marineholmen i Bergen gjør forskere en halvannen meter lang gul farkost klar for undervannsoppdrag. En «glider» skal på tokt i Porsangerfjorden i Finnmark. Ett skritt nærmere dit forskerne egentlig vil – nemlig under isen i Polhavet.

– Polhavet er fremdeles en hvit flekk på kartet, og det er nysgjerrighet som driver oss. Dersom vi får «glideren» til å fungere under isen, kan vi undersøke strømforhold, om det er ressurser på havbunnen, og om det kan drives fiske der en gang i fremtiden, sier Peter Haugan, professor ved Geofysisk institutt, UiB.

 Les mer om forskningssenteret, NACO, som er ansvarlig for undersøkelsene i havet.

Komplett bilde av virkeligheten

De seks «gliderne» som instituttet fikk på plass i 2012, gir grunnlagsdata for blant annet marin forskning, klimaforskning og økosystemforskning. Det som kan gjøre glideren spesielt egnet til å gå under isen, er at den er fjernstyrt, og delvis selvstyrt. Den kan dykke ned til 1000 meter og være ute i månedsvis på en batteri-ladning. Sammenlignet med et tradisjonelt forskningsfartøy, gir også gliderne et mer komplett bilde av virkeligheten i havet.

– Forskningsfartøy slipper ned vaiere med måleinstrumenter, og får på den måten bare gjort stikkprøver. «Glideren» kan gjøre kontinuerlige målinger, og vi får derfor et langt bedre datamateriale som gir et bedre bilde av virkeligheten. Dette vil være fremtidens måte å samle inn data i havet på, sier Haugan.

 

Vanskelig med navigasjon under isen

Det er likevel noen utfordringer som må løses før gliderne kan slippes løs i Polhavet.

– De største utfordringene vil bli å få til en god navigasjon under isen, i tillegg til å få tilgang på data. Vanligvis går glideren opp til vann-overflaten hvor den sender data til en satellitt. Under isen må vi finne andre løsninger, sier Haugan.

 

Polhavet innen to år

Siden gliderne kom i hus i 2012 har Geofysisk institutt testet dem ut i diverse farvann. Tanken har hele tiden vært å forberede undervannsfarkostene på Polhavet. Det er likevel vanskelig å gi noe eksakt tidspunkt for når «gliderne» er klare for havet rundt Nordpolen.  

– På to år har vi hatt store framskritt med gliderne våre, og vi går stadig lengre nord. Porsangerfjorden er ett skritt nærmere Polhavet. Svalbard blir det neste. Innen to år tror jeg vi vil befinne oss i Polhavet, sier Haugan.