Hjem
Aktuelt
Universitetsstyret

UiB får studentombud

Universitetet i Bergen skal etablere et studentombud for å bistå studentene i enkeltsaker. Dette var blant vedtakene i Universitetsstyremøte onsdag 28. mai 2014.

Studenter i en forelesningssal
Studenter ved Universitetet i Bergen får et eget studentombud. Det ble avgjort av universitetsstyret onsdag 28. mai.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Videreutvikling av et godt læringsmiljø for å sikre utdanningskvalitet er et prioritert område ved UiB. Opprettelsen av et studentombud vil bidra til å styrke den psykososiale oppfølgingen av studentene og det helhetlige læringsmiljøet ved UiB.

Studentombudet skal få en uavhengig stilling og det vil bli arbeidet videre med å finne en riktig organisatorisk plassering av stillingen som vil sikre dette.

Les mer i sakspapirene.

 

Vedtok nytt reglement for ansettelser

Universitetsstyret behandlet også forslag til nytt reglement for ansettelser i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative lederstillinger ved UiB. Dette er en viktig sak for UiB for å sikre god og kvalitetssikret rekruttering av de beste kandidatene.

Universitetsstyret sluttet seg til følgende vedtak:

 

  1. Styret vedtar reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative lederstillinger.
  2. Styret vedtar at det som hovedregel skal praktiseres meroffentlighet i samsvar med dagens praksis.
  3. Fakulteter kan praktisere meroffentlighet utover det som er omfattet av punkt 2 dersom særskilte hensyn tilsier det. 

Les reglementet og mer om denne saken i sakspapirene.

 

Enighet om større byggprosjekter

Universitetsdirektørens forslag til prioritering av byggprosjekter og ressurser for årene 2015 – 2020 ble vedtatt. UiB råder i dag over en bygningsmasse på 365 000 kvadratmeter, som utgjør universitetets viktigste rammebetingelser. I møtet ble det presentert skisser for byggeprosjekter for mer enn 4 milliarder kroner, der de viktigste prosjektene ble trukket frem som følger:

  • Universitetsmuseet, der det nå jobbes politisk med å få på plass fase to av rehabiliteringen.
  • Campus Årstadvollen
  • EnTek (Science City Bergen)
  • MediaCity Bergen
  • Musikkens hus – Nygård skole

Les mer om prioritering av bygg og nytt ansettelsesreglement i saken: Nygård skole kan bli ”Musikken hus”

Av andre saker fra styremøtet kan nevnes at Forskningsmeldingene 2013, Forskerutdanningsmeldingene 2013 og Utdanningsmelding 2013 ble lagt frem og tatt til orientering.

Les mer om alle sakene fra Universitetsstyremøte 28.5.14 i sakslisten.