Hjem
Aktuelt
ERC

Nå kommer gerilja-antropologene

Nye former for ulikhet og protest krever en ny og radikal antropologi, mener antropologiprofessor Bruce Kapferer. Et nytt EU-finansiert femårsprosjekt vil utfordre fagfeltet.

Bruce Kapferer
Bjørn Enge Bertelsen (t.v) og Bruce Kapferer åpnet ERC-prosjekt med to dagers workshop.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Geriljaantropologi er antropologi som radikalt utfordrer etablert tenkning og dominerende måter å kontrollere faget antropologi på, samt humaniora og samfunnsvitenskap, sier antropologiprofessor Bruce Kapferer, som leder ERC-prosjektet Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons, koordinert fra Universitetet i Bergen.

Det EU-finansierte femårsprosjektet Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons åpnet formelt 1. juni med to dagers workshop. Prosjektet vil utvikle antropologisk forskning på kanten av det tradisjonelle. Forskerne skal forsøke å unngå å reprodusere gammelt tankegods og åpne opp for muligheter rundt temaet egalitarisme.

–Et av våre mål er å se på nye former for likhet og ulikhet, sier førsteamanuensis Bjørn Enge Bertelsen, som ledet åpnings-workshopen.

 

Nye ulikheter

Egalitarismeforskning dreier seg om likhet og ulikhet. Bertelsen sier at i den postindustrielle tidsalderen har det imidlertid vokst frem nye situasjoner med likhet og ulikhet, som det tradisjonelle fagbegrepet om egalitarisme ikke fanger inn.

Det kan være snakk om nye former for frihet som bringer med seg nye former for undertrykkelse, tvang og tap av kontroll.

– Vi vil for eksempel studere hvordan kosmopolitiske kapitalgrupper koloniserer frigjorte land i den tredje verden og danner former for kontroll i disse områdene, sier Bertelsen.

– Samtidig ser vi også at det oppstår helt nye nye protestformer mot de systmene som innføres, som rolezinhos i Brasil eller ulike former for urbane gateprotester og opptøyer i Afrika og Asia.

– Kort fortalt, så ser vi på egalitarisme innenfor en bredere ramme enn det som er gjort tidligere. Vi kommer til å drive antropologisk forskning på hel rekke av forskjellige kulturelle, politiske og sosiale responser på nye utfordringer som folk møter på i vår samtid, sier Kapferer.

 

Nye prosjekter

ERC-prosjektet åpnet med en to dagers workshop som besto av førti timer foredrag og tjue timer med diskusjoner mellom både norske og utenlandske partnere. Kapferer sier at åpningsdagene har gått over all forventning.

– Vi har sparket i gang flere prosjekter fremover, som kommer til å åpne opp flere forskningsfelt, som også vil komme UiB til gode, sier Bruce Kapferer.