Hjem
Aktuelt
Marin forskning

Nytt forskningssenter vil utnytte CO2 til fiskefor

CO2 fanget på Mongstad skal sørge for vekst av alger og Omega 3 - til bruk i fiskefôr. Forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører samarbeider om et nasjonalt testsenter.

Forskningssenter på alger ved Mongstad
I hånden holder rektor Dag Rune Olsen muligens løsningen på Omega 3-mangelen i laksenæringen - nemlig alger. Her er han i prat med samarbeidspartner, og forskningsleder ved Uni Reserach, Hans Kleivdal.
Foto/ill.:
Solrun Dregelid

Hovedinnhold

Oppstarten av det 300 kvadratmeter store testsenteret på Mongstad vil være i 2015.
Uni Research og Universitetet i Bergen er tungt inne på forskningssiden


– Dette vil sikre at Bergen, som en marin forskningsregion, vil manifestere seg ytterligere, sa Dag Rune Olsen, UiBs rektor ved en pressekonferanse 16.6.

 

Vil kunne redde laksenæringen

Ideen bak den nasjonale algepiloten er å utnytte fotosyntesen;  prosessen som får planter til å leve og vokse ved hjelp av næringsstoffer, vann, CO2 og sollys.


Ved å pumpe CO2 inn vannet, og med optimale vekstvilkår, kan ett gram alger bli til ett tonn på ti dager, ifølge Sysla.no.


– Med dagens tilgang på fiskeolje, kan mangel på Omega 3, bli en begrensning for laksenæringens vekst allerede i 2020. Vi håper at alger kan bli en bærekraftig løsning på dette problemet, sa Einar Wathne, CEO i EWOS Group. 


Håpet er at 30-40 prosent av algenes biomasse kan brukes til Omega 3. På lang sikt er målet en produksjon av 100 000 tonn Omega 3-fettsyrer i året.


Ewos eier det nye senteret sammen med Nordhordland Handtverk og Industrilag, som eier 45 % av CO2Bio AS. CO2Bio skal drive senteret. I tillegg er Bergen Teknologioverføring (BTO), Grieg Seafood og Salmon Group på eiersiden.

 

Fem års pilotprosjekt

Partnerene i prosjektet ser for seg fem år med forskning, testing og utvikling, før det kan tas stilling til om det er grunnlag for et fullskala anlegg.


– Testsenteret skal bygge en bro mellom grunnforskningen og industrien, sa forskningsleder Hans Kleivdal ved Uni Research.


Pilotprosjektet, som vil koste 12 millioner kroner, finansieres av staten, Hordaland fylkeskommune, kommunene i Nordhordland og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond.