Hjem
Aktuelt
Pressemelding

Den etiske evalueringen av petroleumsforskingen er klar. – Klima blir en hovedsatsing ved Universitetet i Bergen

Petroleumsforskning er ikke uetisk i seg selv, konkluderer Den nasjonale forskningsetiske komiteen NENT. – Det er vi fornøyde med. Samtidig skal UiB satse enda mer på forskning innen klima- og energiomstilling, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

Rektor Dag Rune Olsen, portrett
Dag Rune Olsen blir med statsminister Erna Solberg til det fjerde møtet i Northern Future Forum for å fortelle om universitetenes rolle i det 21. århundre.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

I januar ba UiB Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) om å foreta en etisk gjennomgang av de ulike problemstillingene ved petroleumsforskning.

Nå er NENT klare med sin vurdering.

– Det er viktig for oss at komiteen ikke vurderer vår faglige virksomhet som uetisk, og at petroleumsrelatert forskning har, ifølge NENT, en rolle i en energiomstillingsprosess, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

– Samtidig utfordrer NENT oss på at ”petroleumsforskningen er forskningsetisk uforsvarlig dersom den bidrar til å hindre rammer for omstillingsprosesser som må til for å nå FNs klimamål,” sier Olsen.

Han vil nå vurdere rapportens konklusjoner nøye opp mot UiBs virksomhet.

– UiB gjør nå klima og energiomstilling til en av tre hovedsatsinger for hele UiB. I tillegg har vi allerede viktig og omfattende forskning og utdanning på energiomstilling. Vi er verdensledende innen klima og klimarelatert forskning, sier Olsen.

Han tror likevel at debatten om universitetenes forskningsprofil ikke vil slutte med denne rapporten.

– Som kunnskapsprodusenter har universitetene en viktig rolle i å bidra til energiomstilling. Vi vil gjøre vårt til å påvirke både myndigheter og samarbeidspartnere i næringslivet til å prioritere forskning på fornybar energi. Akademiaavtalen med Statoil er eksempel på slike avtaler vi nå vil gjennomgå for å få en om mulig enda bedre bærekraftig profil.

NENT tar til orde for i større grad å samkjøre norsk forskning på energi- og miljøutfordringene.

– Jeg stiller spørsmål ved om det er riktig av NENT å gi så konkrete forskningspolitiske råd i en forskningsetisk vurdering, sier Olsen.