Hjem
Aktuelt
MEDIA CITY BERGEN

Mediarena får NCE-status

Medieklyngen i Bergen blir oppgradert og får statusen Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Media City Bergen
Klyngeutviklingsprosjektet Mediearena er i dag tildelt status som Norwegian Centre of Expertise av Innovasjon Norge. Dette er første gang en medieklynge får NCE status. UiB er forskningspartner i prosjektet.

Hovedinnhold

Klyngeutviklingsprosjektet Mediarena er i dag tildelt status som Norwegian Centre of Expertise av Innovasjon Norge.  Dette er første gang en medieklynge får NCE-status. UiB er forskningspartner i prosjektet.

– Sterke og internasjonale næringsklynger er med på å gjøre Norge til Europas mest innovative land, sa næringsminister Monica Mæland da hun offentliggjorde navnene på de nye klyngene i dag.

Les mer: Meda City Bergen åpner i 2017

Klyngeprogrammene er en svært viktig del av næringspolitikken i Norge og eies av Norges forskningsråd, Siva og Innovasjon Norge. Gjennom arbeidet i klynger utvikles sterke kunnskapsmiljøer i Norge som kan konkurrere med de beste i verden. Klyngene bidrar til økt innovasjon og mer internasjonal virksomhet blant sine medlemmer.

9. mai i år ble det kjent at nærings- og kunnskapsparken MediaCity Bergen blir realisert, etter vedtak i TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen, Vizrt og Universitetet i Bergen. Nå er det altså klart at arenaprosjektet får NCE-status.

– Dette er svært gledelig for medieklyngen i Bergen og for UiB, sier Leif Ove Larsen, leder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og styremedlem i Mediearena. NCE-status vil styrke regionens posisjon som ledende innen innovasjon og kunnskapsutvikling på mediefeltet.

Medieklyngen gir UiB en mulighet til å skape et miljø for praktisk medieutdanning og praksisnær forskning som er unikt i Norge og internasjonalt. UiB har også samarbeidet med andre partnerne i Media City Bergen om en søknad for forskningsdrevet innovasjon. Bergen Journalism Lab skal utvikle løsninger på de store, grunnleggende utfordringene mediebransjen står overfor – innholdsmessig og teknologisk.

Les mer her: UiB vil etablera senter for nyskapande journalistikk